Ordfører Bjørn Iddberg (Ap) i Gjøvik la mandag fram forslaget om at Eidsiva Energi bør gjennomføre en granskning av disposisjoner og vedtak gjort i selskapet de siste ti åra da eierne til Eidsiva Energi møttes på Hamar. Forslaget fikk ingen gehør hos de andre eierne.

– Det er legitimt å ta temaet opp, men å bruke ordet granskning er sterkt, sier ordfører Hans Seierstad (Sp) i Østre Toten kommune.

Knekk på omdømmet

Selv om eierne ikke vil ha granskning, vil det likevel bli en kritisk gjennomgang av selskapets disposisjoner. Iddberg og Seierstad opplyser at styreleder Øystein Løseth i Eidsiva Energi vil foreta en gjennomgang og at han vil vurdere å bruke noen utenfra. Styreleder mener det er naturlig å bruke egne folk til å begynne med. Det er Seierstad enig i.

– Nå er det ny direktør og ny styreleder på plass, og så skal de ha dialog med eierne om å vurdere ekstern gjennomgang, sier Seierstad.

Eidsivas omdømme var og tema på møtet. Både selskapets eiere og ledelse ser at Eidsiva har fått en knekk de siste månedene. Ifølge Iddberg og Seierstad tar styreleder dette på alvor.

– Styreleder beklaget prosessen rundt omgjøring av lånet. Han sa Eidsiva burde ha gjennomført et møte med eierne først og ikke sendt ut brev. Da ville vi unngått misforståelsen om at utbyttet og den finansielle ratingen er truet, sier de.

Forlenger milliardlån

Eierne er ikke villig til å omgjøre det langsiktige lånet på 1,5 milliarder kroner til aksjekapital slik Eidsiva ønsket, men de er villig til å forlenge avtalen med ti år. Eiermøtet fattet ingen vedtak, da dette må vedtas i bedriftsforsamling.

Varaordfører Torvild Sveen (Sp) er ikke overrasket over eiernes holdning til granskning.

– Den ville nok avdekke at eierstyringen har vært for dårlig over tid, sier Sveen.