Kraftanalytiker Håkan Palm i Bergen Energi sier til forbruker.no at det er forventninger om en betydelig prisoppgang. Inkludert avgifter og nettleie har forbruker.no regnet ut at prisen for mottakeren kan stige fra litt under 60 øre kilowattimen i dag, til noe over 80 øre kilowattimen i vinter.

4000 kroner mer

For en typisk husholdning vil det bety en utgiftsøkning rundt 4000 kroner i året, hvis prisøkningen blir permanent.

Palm forteller at mesteparten av økningen skyldes at EU har delt ut færre CO2-kvoter for 2008 enn 2007. Da CO2-kvotemarkedet ble etablert delte EU ut for mange kvoter, slik at de etterhvert ble verdiløse. Fra og med neste år ventes det derimot å bli knapphet på kvoter, og derfor har prisen steget til omtrent 22 euro tonnet.

Presses opp

En stor andel av strømmen i EU produseres i kullkraftverk som slipper ut mye CO2 og derfor vil presse opp strømprisen. Kraftverk som ikke slipper ut CO2 vil tjene godt på de høye prisene, mens forbrukerne må betale regningen.