Den knapt 20 år gamle mannen fra Vestoppland avga en uforbeholden tilståelse i Gjøvik tingrett. Det var også vanskelig å snakke seg unna så lenge politiet hadde ham på en gjennomsnittsmåling. Siktede samtykket også i en tilståelsesdom.

Påtalemyndigheten hadde foreslått en dom på 18 dagers fengsel og tap av førerretten i 17 måneder. Den siktede forklarte i rettsmøte at han var avhengig av førerkort i sitt arbeid, men retten mente at om siktede sto i fare for å miste arbeid og få redusert inntekt ikke var mer byrdefullt for ham enn for andre i liknende situasjoner. Derfor falt retten ned på å dømme ham i tråd med påtalemyndighetens forslag til straff. I tillegg må den dømte avlegge full førerprøve før han igjen har førerrett.