Hvor blir det av gangvegen i Dokka sør? – Det er farlig for myke trafikanter å ferdes langs denne delen av vegen

Pådriverklubben i Dokka føler at kommunen trenerer utbyggingen av en trygg gang- og sykkelveg sør i Landsbyen.

Artikkeltags