Gå til sidens hovedinnhold

Dobbelt så stor trafikk som før

Artikkelen er over 19 år gammel

5500 biler i døgnet passerer Frusethenga GJØVIK: Ferske tall fra Statens vegvesen Oppland viser at trafikken i Nye Vestre Toten veg ved Frusethenga er mer enn doblet etter at bommen ved Breiskallbrua på riksvei 4 ble tatt i bruk. Før bommen lå den såkalte årsdøgntrafikken på 2300 kjøretøyer. Nå er den oppe i 5500. På de travleste enkeltdøgnene er trafikken oppe i over 7000 biler.

Det kommer neppe som noen overraskelse på veiutbyggerne at den absolutt største trafikklekkasjen fra bomstasjonen på riksvei 4, skjer via fylkesvei 89 fra Raufoss til Landheim-krysset, og videre derfra på fylkesvei 111 til Gjøvik.
- Tallet på 5500, som stammer fra en nylig gjennomført trafikktelling, gjelder et gjennomsnitt for såkalt årsdøgntrafikk. Helt konkret er det på enkelte hverdager registrert over 7000 biler på fylkesvei 111 ved Frusethenga i Gjøvik etter at bommen kom på plass, forteller avdelingsingeniør Magne Hov ved Statens vegvesen Oppland.

Forventet?
Hov vil ikke si noe om hvordan lekkasjetrafikken er i forhold til det man forventet før bominnkrevingen.
- Jeg var ikke inne i bildet da det ble utarbeidet prognoser, så det kan jeg ikke si noe om. Men det er jo ingen tvil om at det er stor lekkasje fra riksvei 4 til de mulige omkjøringsveiene. Og da i særlig grad til den nevnte strekningen fra Raufoss via Landheim til Gjøvik, sier han.
En telling som også er foretatt på fylkesvei 148 fra Breiskallen til Tobru, viser «bare» en økning på cirka 200 biler per døgn, så her er lekkasjen ikke avskrekkende. Det var da heller ikke ventet, veistandarden tatt i betraktning.
- I tillegg foretar vi tellinger eksempelvis på riksvei 33, men der regner vi ikke med å finne store endringer som følge av bommen, sier Hov.

Nær halvert
Også på selve riksvei 4 har vegvesenet trafikktellinger som neppe er lystig lesning for bomselskapet.
Et tellepunkt like nord for bomstasjonen ved Breiskallbrua viste ved en telling rett før åpningen av bomstasjonen 1. juli i år at årsdøgntrafikken lå på 10.700 kjøretøyer. Ferske tall fra dette tellepunktet viser nær en halvering av trafikken, til 5700 kjøretøyer. Det er langt unna de tallene utbyggerne selv opererer med for å få nok penger i forhold til den opprinnelige tidsplanen for utbygging.
Når man tenker på at langveisfarende, eksempelvis fra Hadeland, neppe er særlig kjent med de mulige omkjøringsveiene, tyder tallene på at mer enn halvparten av lokalbefolkningen som tidligere kjørte riksvei 4, nå benytter omkjøringsveiene.