Fylkesordfører Gro Lundby (Ap) mener det er nødvendig med en sterkere styring av skolevalget i Oppland.

Fylkesvaraordføreren fra Senterpartiet, Ivar Odnes, er helt enig. Dermed er det flertall for en innstramning av dagens regelverk. Tidligere har Sigmund Hagen i SV, som er leder for den fylkeskommunale komiteen for opplæring og kompetanse, signalisert tilsvarende i Oppland Arbeiderblad, mens Høyres Kari-Anne Jønnes vil holde på det frie skolevalget.

I dag kan elevene fritt velge hvilken videregående skole de vil gå på, et prinsipp Oppland fylkeskommune har fulgt i mange år.

Ulemper

Men fritt skolevalg har sine ulemper. Mange elever ønsker å gå på en byskole, det vil i første rekke si Gjøvik og Lillehammer videregående skoler. Dermed blir skolene i distriktene tappet for både elever og penger, siden pengene følger eleven.

Samtidig blir de mest populære skolene så overfylt at det kan bli aktuelt med investeringer i større lokaler.

Nylig uttrykte formannskapet i Østre Toten bekymring for elevtallsutviklingen ved Lena videregående skole.

Vil styre mer

Dette vil fylkesordføreren gjøre noe med:

– Vi må styre elevene slik at distriktsskolene blir levedyktige og slik at vi slipper å investere i byskolene. Det er særlig skoler nærmest de to store byene som tappes. Det frie skolevalget må reduseres. Men enhver skal selvsagt fritt få velge linje.

– Betyr dette full stopp for det frie skolevalget?

– Nei, dette blir ikke absolutt. Detaljene er ikke ferdige ennå. Dette handler om distriktspolitikk. Jeg mener vi må styre mer enn i dag. Men modellen er som sagt ikke ferdigjustert ennå, svarer fylkesordfører Gro Lundby.

Nærskoleprinsippet

Ivar Odnes peker på at i Hedmark får elevene tilbud om å gå på den videregående skolen som ligger nærmest der de bor.

– Jeg mener at nærskoleprinsippet også skal gjelde i Oppland, fastslår Odnes.

Han poengterer at det viktigste er at elevene får velge studieretning fritt.

Sp-politikeren er også opptatt av at den store søkningen til for eksempel Gjøvik videregående skole fører til at elever med svakere karakterer fra ungdomsskolen blir tvunget til å gå på skoler lenger unna.

– Det fører til dårlig motivasjon dersom elevene må reise langt til skolen, mener han.

– Opposisjonen vil holde på fritt skolevalg?

– Høyre og Fremskrittspartiet ser helt bort fra kostnadene ved ordningen. Dessuten får vi A- og B-skoler i fylket. Jeg mener opposisjonen blander kortene med fritt skolevalg, sier Ivar Odnes.

Komiteen for opplæring og kompetanse arbeider nå med en plan for den videregående opplæringen. Fritt skolevalg er en del av debatten i komiteen. Saken skal opp i fylkestinget til høsten.