Disse har søkt jobben som divisjonsdirektør Lillehammer (nåværende stilling i parentes):

Marta F. Halset, (seksjonsleder medisinsk seksjon, Helse Førde), Torstein Valset, (seksjonsoverlege mage – tarm, Sykehuset Innlandet Lillehammer), Roar Rønning (avdelingssjef/avdelingsoverlege ortopedi – kirurgi, Sykehuset Innlandet Lillehammer), Eystein Brandt (avdelingssjef indremedisin, Sykehuset Innlandet Lillehammer), Vidar Bergersen (sjefstråleterapeut, Stavanger Universitetssykehus) og Rasmus Vigrestad (konst. divisjonsdirektør Indremedisin, Sykehuset Innlandet). To personer ønsker ikke offentliggjort at de har søkt.

Disse har søkt jobben som divisjonsdirektør Gjøvik (nåværende stilling i parentes):

Aslaug Dæhlen (avdelingsdirektør, Nasjonal sikkerhetsmyndighet), Aage Westlie (divisjonsrådgiver Akuttmedisin og prehospitale tjenester, Sykehuset Innlandet), Vidar Bergersen (sjefstråleterapeut, Stavanger Universitetssykehus) og Rasmus Vigrestad (konst. divisjonsdirektør Indremedisin, Sykehuset Innlandet).

Disse har søkt jobben som divisjonsdirektør Elverum-Hamar (nåværende stilling i parentes):

Tor Kristian Kløvstad, Jon Grøtta (avdelingsoverlege barn, Sykehuset Innlandet Elverum), Knut Ragnar Haugen (service Manager/Client manager Offentlig og Plassjef region Hamar, EDB Business Partner Norge AS), Sven Inge Sunde (stabsleder, Høgskolen i Hedmark), Gunn Gotland Bakke (avdelingssjef indremedisin, Sykehuset Innlandet Elverum), Øyvind Graadal (divisjonsdirektør Kirurgi, Sykehuset Innlandet), Vidar Bergersen (sjefstråleterapeut, Stavanger Universitetssykehus) og Rasmus Vigrestad (konst. divisjonsdirektør Indremedisin, Sykehuset Innlandet).

Disse har søkt jobben som assisterende divisjonsdirektør Elverum-Hamar (nåværende stilling i parentes):

Vidar Bergersen (sjefstråleterapeut, Stavanger Universitetssykehus), Gunn Gotland Bakke (avdelingssjef indremedisin, Sykehuset Innlandet Elverum) og Knut Ragnar Haugen (service Manager/Client manager Offentlig og Plassjef region Hamar, EDB Business Partner Norge AS). En person ønsker ikke offentliggjort at han har søkt.

Administrerende direktør vil invitere de aktuelle søkerne til samtaler fra slutten av uke 42. Målet er at navnene på de nye divisjonsdirektørene og assisterende divisjonsdirektør skal være avklart innen 1. november, heter det i en pressemelding fra Sykehuset Innlandet.