Dette er Norges største satsing innen informasjonssikkerhet

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Se video!

DEL

– Ti år fram i tid? Da er vi en viktig støttespiller for nasjonen, NATO og Interpol. Og en magnet for etablering av internasjonale bedrifter innen informasjonssikkerhet.

Primus motor for Center for Cyber and Information Security (CCIS), viserektor Morten Irgens, slipper oss inn i jomfruelige lokalene på høgskolen. De skal snart fylles med mennesker og maskiner. Gamle «teknikern» er bygget om og blir base for et forskningssenter som virkelig setter Gjøvik på kartet.

Han tør ikke prate på hvor mye han og kollegene har jobbet for å få det til. Men 15. august er det en realitet. Da åpnes CCIS offisielt.

Litt av ei gjesteliste

– Om regionen har forstått dimensjonene i det som er i ferd med å skje? Det tror jeg ikke. Vi kunne vært flinkere til å fortelle om oss selv, men har hatt mer enn nok å gjøre de siste tre årene.

Den foreløpige lista over foredragsholdere på åpningsdagen sier kanskje litt:

  • Melissa Hathaway. Hun er leder for den amerikanske cybersikkerheten i Nasjonalt sikkerhetsråd under president Barack Obama.
  • Troels Oerting, leder av European Cybercrime Centre og nestleder for Europol.
  • Generalmajor Odd Egil Pedersen.
  • Odd Reidar Humlegård, politidirektør.
  • Kjetil Nilsen, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.
  • Berit Svendsen, direktør i Telenor.

– Og det kommer flere. Men noe må være overraskelse, gliser Morten Irgens hemmelighetsfullt.

Store partnere

Det Irgens åpenbart har lyktes med, er å overbevise tunge samfunnsaktører hva man skal få til på Gjøvik. 25 partnere støtter etableringen av CCIS, deriblant Økokrim, Kripos, Politiets sikkerhetstjeneste, Cyberforsvaret, Kripos, Statnett, Statkraft og mange andre. Disse sørger for ekstern finansiering av ni professorater. Ansettelsen av disse professorene vil skje etter hvert som CCIS finner riktige personer til riktige oppgaver.

– Vi får en plassutfordring. Det ser vi allerede nå, sier en smilende viserektor og viser rundt. Det tidligere friluftsatriet, nå med glasstak, blir et sentrum i det såkalte A-bygget. Dette blir omgitt av det nye forskersenteret, samt høgskolens øvrige studier innen IKT og medieteknologi.

Savner politisk vilje

CCIS startes faktisk uten basisfinansiering. Pengene vil komme etterskuddsvis etter hvert som god forskning leveres. Irgens tillater seg å lufte litt frustrasjon.

– IKT er fundamentet for alt i samfunnet. Du og jeg ville ikke fått mat på bordet eller lys i taket uten dette. Samfunnet er totalt avhengig av IKT. Det er derfor åpenbart at denne teknologien må sikres. Men satsingen fra politisk hold speiler ikke dette. Vi har fått fem millioner fra justis- og kunnskapsdepartementet, og er veldig glad for det. Det muliggjør oppstarten. Men for å drifte må vi bruke av høgskolens ressurser. Vi håper basisfinansieringeringen kommer etter hvert.

– Hva er det største hinderet politisk?

– At vi har feil merkelapp. Vi er i feil bås. Vi er definert som høyskole og ikke universitet. Noen mener denne merkelappen skal være avgjørende, sier Irgens.

– Merker interesse

Den digitale verden endrer seg raskt. Morten Irgens gjør en gjetning at 120 stillinger vil være knyttet til senteret om ti år. At det kommer ringvirkninger lokalt, er han sikker på.

– Vi merker allerede nå en interesse fra internasjonale bedrifter for å etablere seg nær Gjøvik på grunn av forskersenteret. Aksen fra Jørstadmoen, via Gjøvik til Oslo vil styrkes med CCIS, sier han.

Cybertrusselen vokser raskt

Antallet alvorlige dataangrep mot de største norske virksomhetene er mer enn femdoblet siden 2008.

I en fersk rapport slår Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) fast at det digitale trusselbildet øker i omfang for hver dag som går.

For fremmede etterretningstjenester, kriminelle og hackere er internett en arena for spionasje og innhenting av sårbar informasjon.

Særlig Russland og Kina nevnes som land som har etablert betydelig kapasitet for å utføre operasjoner innenfor cyberdomenet.

Antallet alvorlige dataangrep mot store norske virksomheter er mer enn femdoblet siden 2008. I 2013 ble det registrert 50 slike.

På tross av at cybersikkerhet får stadig større fokus, vurderer NSM at nasjonale verdier står overfor betydelig risiko for spionasje, sabotasje og terror.

Sikkerheten i mange offentlige IKT-systemer synes ikke god nok per i dag.

Manglende sikkerhetsklarering av personer som har tilgang til sensitiv informasjons er en av flere utfordringer.

Det forventes et økende antall spionasjeforsøk mot norske virksomheter tilknyttet forskning og utvikling av høyteknologi.

Kilde: Sikkerhetstilstanden 2014, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet

Artikkeltags