Det er 41 år siden den ble restaurert, men Alf Mjøens elbil er aldri blitt brukt aktivt til å promotere byen eller Gjøvik Gård. Det blir det forandring på nå.

Fra en passiv tilværelse som utstillingsobjekt i vognskjulet, skal den i sommer ut i gatene og frakte folk.

– Vi kommer til å kjøre den hver lørdag i 11 uker framover, samtidig som Toner på tunet arrangeres. Startdato er 8. juni, forteller Tor Arne Rudsengen i Gjøvik Gårds venneforening.

Den første dagen kommer det også andre veteranbiler, fra Toten Gammelbilklubb. De vil kjøre kortesje gjennom byen, med den 96 år gamle elbilen som midtpunkt.

Gjøvik Gårds venneforening er i ferd med å sette opp sjåførturnus for sommeren. Planen er å bruke den unike veteranbilen til å trekke folk til gården.

– Det er hovedhensikten. Gjøvik Gård brukes for lite av byens befolkning, sier Rudsengen.

Turer fra sentrum

Disse 11 lørdagene vil gjøvikenserne derfor få se «Bestemor Duck-bilen» trafikkere gatene fast, nesten som en drosje.

– Vi har tenkt å stille oss opp ved Falkehjørnet, hvor det ferdes mange fotgjengere. Der kan folk få informasjon om bilens historie, og dem som vil kan få sitte på en tur. Helt gratis, forteller Rudsengen.

Bilen har generelt rullet lite siden den ble satt i kjørbar stand igjen i 1972, selv om NAF har brukt den litt til representasjon.

– Det er NAF som har bruksretten, fordi de finansierte restaureringen i sin tid. Nå låner vi den. Det blir nok første gangen mange av byens innbyggere ser bilen i bruk, sier Rudsengen.

Kjøpt brukt

Bilen er en 1917-modell Ohio Electric. Stortingsmannen Alf Mjøen (1869–1956) skal ha kjøpt den brukt på Hedemarken.

– Det var en krigskommissær der som kjøpte den ny. Mjøen registrerte den aldri om på sitt navn, så det var en utfordring for oss å ordne papirene, sier Bjørn Rognstad.

Det var Rognstad som restaurerte bilen i 1971–1972, i samarbeid med Norsk Teknisk Museum.

– Den sto som et vrak her på Gjøvik Gård. Ikke skadet av uhell, men rustete og slitt, forteller han.

Rognstad brukte et år på jobben, og siden har gjøvikenserne altså brukt 41 år på å sette bilen i drift som rullende reklame for byen og gården.

Komfortabel og morsom

– Jeg vet ikke hvorfor ingen har tenkt på det før. Men da vi i venneforeningen grublet på tiltak som kan øke bruken av gården, fikk vi altså denne ideen, sier Tor Arne Rudsengen.

Det er Gjøvik kommune som eier bilen, selv om NAF har bruksretten.

Passasjerene kan forvente en komfortabel tur i en morsom doning. Føreren sitter i baksetet og styrer med en spake, mens passasjerene sitter i forsetene med ryggen mot kjøreretningen. Salonginnredningen gjorde det lettere for damene å holde konversasjonen i gang tilbake i 1910–1920.

For det var ifølge historiebøkene mest damer som kjørte elbil. De syntes det var fysisk anstrengende å sveive i gang bensinmotorer. Da bensinbilene fikk elektrisk startmotor, svant dermed også markedet for elbilene hen.

Alf Mjøen overtok Gjøvik gård etter faren Nils Hansen i 1894, og skjenket den videre til Gjøvik kommune i 1953. Hans tanke var at gården skulle bli et kultursenter for byen.