Gå til sidens hovedinnhold

De vil samarbeide om institusjonstilbud

Artikkelen er over 6 år gammel

Toten-kommunene utreder samarbeid om institusjonstilbud for ressurskrevende pasientgrupper.

– I Østre Toten er det gitt politisk klarsignal for å utrede samarbeidsplanene. Nå venter vi på det samme fra Vestre Toten, sier Bent Olav Engesveen, enhetsleder for hjemmetjenester og hverdagsrehabilitering i Østre Toten kommune.

Planene dreier seg om etablering av en felles forsterket enhet for pasienter med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser og utfordrende atferd, og som har omfattende bistandsbehov og behov for forsterket, døgnkontinuerlig bemanning en til en eller to til en.

Lokalisering

Lokalisering er blant det som skal avklares i det videre utredningsarbeidet.

– Begge kommunene kan ta vertskommunerollen for enheten med fire til åtte plasser. Bemanningen skal ha høy real- og fagkompetanse i arbeid med personer som har psykisk lidelse og/eller psykisk utviklingshemming, samt i bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenesteloven, opplyser Engesveen.

Faglig og økonomisk

Østre Toten kommune kjøper per i dag tjenester eksternt for tre brukere innenfor de aktuelle pasientgruppene. Engesveen sier etablering av enheten er både faglig og økonomisk motivert.

– Vi ser muligheter for å gi tjenestene mer kostnadseffektivt i egen regi, gjennom en interkommunal enhet. Enheten vil også kunne gi et faglig forbedret tilbud til enkeltpasienter som i dag har tjenester i kommunal regi, sier han.

Falt i grus

De fem kommunene i Gjøvikregionen fikk lite ut av et bredt anlagt utredningsarbeid om interkommunalt samarbeid på nye områder. En felles forsterket skjermet enhet for demenspasienter var blant prosjektene som falt i grus.

– For denne gruppen av demenspasienter har vi etablert et eget forsterket tilbud på Østre Toten sykehjem. Enheten som planlegges sammen med Vestre Toten retter seg mot andre og yngre pasientgrupper. Vi gikk ut til hele Gjøvikregionen med tilbud om å samarbeide om etablering av en slik enhet, og det var bare Vestre Toten som responderte. Men det vil være mulig for de andre kommunene å henge seg på etter hvert, om de skulle ønske det, sier enhetsleder Bent Olav Engesvenn i Østre Toten kommune.

Kommentarer til denne saken