Daglig leder i Sparebankstiftelsen Gran, Ivar Fjærtoft og banksjef Terje Haugen har for vane å overraske med pengegaver i lokalmiljøet.

Onsdag var det Frivilligsentralen Gran som lot gleden stå i taket over en storslått gave på 1,5 millioner kroner til prosjekt «Trivselshuset i Brua».

Frivilligsentralen Gran har to avdelinger, en på Lidskjalv i Vassenden og en i Orrhagen i Brua. Sistnevnte har vist seg å gi trang plass for alle ideer og aktiviteter som har økt formidabelt de seinere år.

Nabobygget der Hadeland Trykk og Reklame, HTR, tidligere holdt hus, sto ledig. Dermed vokste ideen om å overta disse lokalene til bruk for de driftige foreninger i Frivilligsentralen Brua. Søknad og innvilgede midler fra Sparebankstiftelsen Gran gjør at frivilligdrømmen nå blir virkelighet.

Imponerende arbeid

– Styret i Sparenbankstiftelsen Gran er imponert over det arbeidet Frivilligsentralen utfører, med et formål som faller helt inn under målområdet for våre gaver, sa daglig leder i Sparebankstiftelsen, Ivar Fjærtoft da han overrakte sjekken på halvannen million kroner.

Siden oppstarten for tre år siden har stiftelsen bidratt med gaver for litt over 17,6 millioner kroner til ulike formål i lokalmiljøet. Gaven til Frivilligsentralen er den tredje største som er gitt på disse årene.

– Dette er en stor dag for oss, og gjør at vi kan gå videre med ideer og aktivitetsplaner for bygget, understreket styreleder i Frivilligsentralen Gran, Roald Braathen, i sin takketale.

Frivilligleder Hilde Tangen ga uttrykk for at drømmene nå kan realiseres, og framhevet det gode samarbeidet med Gran kommune som gjorde at frivilligarbeidet i kommunen er i stadig utvikling. Ordfører Knut Lehre på sin side berømmet arbeidet som Friviligsentralen utfører og var dessuten imponert over Sparebankstiftelsens viktige bidrag i lokalmiljøet.

Dugnadsbehov

I det tidligere HTR-bygget står tre lokaler på i alt 500 kvaderatmeter snart klare til bruk for foreninger og lag knyttet til Frivilligsentralen. Dessuten vil det være muligheter for nye brukere å knytte seg til bruken av bygget.

Men før det kommer så langt er det behov for dugnadsinnsats for å få alle deler av bygget i funksjonell stand til Frivilligsentralens mange aktiviteter. Handikaptoalett, lettvegger, maling og ny lysarmatur er blant arbeidet som dugnadsgjengen tar fatt på.

Prosjektleder for nybygget, Irene Thoresen, har ønsker og håp om at også ungdom og innvandrergrupper kan knyttes tettere opp til bruken av «trivselshuset i Brua» når det står ferdig.