Gå til sidens hovedinnhold

– De ansatte har plikt til å si opp

Artikkelen er over 8 år gammel

Sykehuset Innlandet mener de har full anledning til å be ansatte om å si opp jobben sin ved fylte 65 år.

– Særaldersgrense er regulert i vedtektene til KLP, og den har eksistert i mange år. Både helseforetak, kommuner og fylkeskommuner forholder seg til disse vedtektene, og vedtektene er også i tråd med fagforeningenes ønsker, for eksempel Norsk Sykepleierforbund, sier HR-direktør Rune Hummelvoll i Sykehuset Innlandet.

Laget mal

Han bekrefter at Sykehuset Innlandet har laget en mal på hvordan sykehusets ledere skal forholde seg til vedtektene, og han sier det har vært noe varierende praksis i divisjonene tidligere.

– Nå gjør vi det likt for alle divisjonene, og brevet skal ansatte få uavhengig av om avdelingen de jobber på er under omstilling eller nedbemanning, sier Hummelvoll.

Det er dermed ikke bare ansatte innen divisjon psykisk helsevern som vil få et slikt brev når de passerer særaldersgrensa og har 30 års tjenestetid i KLP. Og Hummelvoll mener Sykehuset Innlandet har sitt på det tørre når skriver til ansatte at de vil starte oppsigelsesprosess hvis den ansatte ikke sier opp frivillig.

Pliktig

– Ja, det er avtalt gjennom KLP. Særaldersgrense er et gode for de ansatte som har fysisk krevende stillinger, og når de passerer grensa har de en plikt til å si opp, sier Hummelvoll.

Han er ikke kjent med at dette kan være diskriminering av ansatte på grunn av alder.

I malen står det for øvrig at ledere som ønsker å beholde en medarbeider, kan tilby medarbeideren ett års vikariat med de samme vilkår som medarbeideren har hatt, og at vikariatet kan forlenges med inntil ett år av gangen fram til vedkommende fyller 70 år.