DAGENS SYNSPUNKT

Artikkelen er over 19 år gammel

Skolepolitisk veivalg ...Er det privatskoler, flere eksamener og leksepugg vi vil ha? BJØRN IDDBERG, GJØVIK ARBEIDERPARTI

DEL
Høstens stortingsvalg vil også dreie seg om valg av kurs i skolepolitikken. Det fremste opposisjonspartiet for tiden, Høyre, har frontet dette saksfeltet som et av sine aller viktigste, ved siden av løftene om skattelette. Det er for øvrig et interessant triks, nemlig samtidig å få til skolesatsing, men med mindre offentlige inntekter.

Hvor ønsker dagens skipper Jens å føre oss på skoleområdet? Hvilket reisemål har hans utfordrer Jan Pettersen og hans alternative mannskap? Valget av reisemål i denne sammenhengen er viktigere for deg enn ellers som forbruker, der du kan velge å reise et annet sted neste gang dersom du blir misfornøyd. I dette spørsmålet blir det som med liberaliseringen av boligpolitikken og innføringen av kontantstøtten: Beslutningene kan i liten grad reverseres. Det brennes broer.

Høyre ønsker en generell åpning for alle til å starte private skoler og at disse skal få samme tilskudd som de offentlige. Inge Lønning har på dette partiets vegne sagt at målet er at 12 prosent av elevene skal gå i privatskoler (i dag går 1,67 prosent av elevene i grunnskolen i privatskole). I tillegg vil dette partiet ha fritt skolevalg både i grunnskole og i videregåene skole, basert på foreldrevalg og karakterer.

Arbeiderpartiet ønsker ikke en utvikling av A- og B-skoler, der elevene må konkurrere om å komme inn på de beste skolene. For min del foretrekker jeg Arbeiderpartiets mål om en fortsatt felles skole der barn med ulik bakgrunn kan møtes. Elevene skal tilegne seg den erfaringen det er å dele skolegangen med barn fra alle samfunnslag og –grupper. Skolen bør gjenspeile det samfunnet vi lever i. Høyres forslag vil i tillegg innebære at kommunene får betydelige kutt i sine bevilgninger til den offentlige skolen – noe som går ut over de barna som ønsker å gå i en offentlig skole. Dette vil trolig føre til en forsterking av en allerede sterk sentralisering av skolen, og føre til at skolen i sum får mindre penger, siden noen skal tjene på dette, i og med inntoget av kommersielle skoleeiere.

Arbeiderpartiet mener at alle elever bør gå i samme skole, men undervisningen skal tilpasses den enkeltes ønsker og behov. Skolen skal være mangfoldig og inkluderende. Og må følgelig gis rammer for å kunne makte det. Da må det satses ressurser på lærerutdanning og på forsøks- og utviklingsarbeid som kan styrke skolene med nye undervisningsformer og alternative opplegg.

Alt er ikke perfekt i dagens skole. Det er rom for mange forbedringer. Med hånden på hjertet vil de fleste likevel si at vi er kommet nokså langt i retning av å realisere en god, tidsmessig og mangfoldig grunnskole og videregående skole etter innføringen av de to store skolereformene, reform 97 og 94. Noen viktige forbedringsområder er at lærerne må få enda bedre etter- og videreutdanning. Lærerne er for øvrig den viktigste ressursen vi har i skolen. Videre bør nedslitte skoler pusses opp. Samarbeidet mellom skole og hjem bør styrkes. Mange skolegårder er fortsatt kjedelige asfaltplasser. Aktiviteter i tilknytning til skolen, som skolefritidsordning og samarbeid med lokalmiljøets arbeids- og organisasjonsliv kan bli bedre.

Arbeiderpartiregjeringen har så langt gjort det Bondevik & co. bare snakket om, den økte lønningene til lærerne. Arbeiderpartiet vil gi statlige penger til kommunen for å pusse opp skolene. Høyre sier de vil satse på skolen, men det er vanskelig å se hva denne satsingen innebærer utover å opprette flere privatskoler, innføre flere eksamener og legge økt vekt på karakterer. Skolefritidsordning (SFO) nevnes ikke med et ord i Høyres program. I forbindelse med statsbudsjettet for 2001 foreslo partiet en reduksjon av statsstøtten med 150 millioner kroner. Konsekvensen av en slik politikk er økt foreldrebetaling.
Arbeiderpartiet går inn for at lærebøkene i den videregående skolen skal bli gratis, noe Høyre går i mot. Hvorfor vil Høyre at denne «skolebokskatten» skal bestå?

Etter Arbeiderpartiets syn er det offentliges hovedoppgave i skolepolitikken å styrke kvaliteten i den offentlige skolen – med bedre rammebetingelser og organisering, økte ressurser og forbedret faglig innhold. Og som Ann-Marit Sæbønes, gruppeleder for Arbeiderpartiet i Oslo bystyre, skrev nylig: «Å satse på skolen betyr å satse på hver enkelt elev – det betyr å satse på alle».

Artikkeltags