Etter to og et halvt år som sjef for Center for Cyber and Information Security (CCIS) ved NTNU i Gjøvik, slutter Sofie Nystrøm i jobben.

– Jeg er blitt forespurt og har valgt å takke ja til en nyopprettet avdelingsdirektørstilling i Etterretningstjenesten, skriver Nystrøm i en e-post til støttespillere og partnere mandag morgen.

CCIS i Gjøvik er et av Skandinavias største fagmiljøer innen cyber- og informasjonssikkerhet, og en spydspiss i det norske arbeidet med de langsiktige sikkerhetsutfordringene i den digitale virkeligheten. 

– Jeg har fått være med på en spennende, krevende og lærerik reise fra oppstarten av CCIS til vi nå er blitt et av Europas fremste miljøer innen flere fagområder innenfor cyber- og informasjonssikkerhet. I perioden har vi blitt en del av NTNU, landet stabil grunnfinansiering til senteret, ansatt mange nye flinke folk, vunnet en rekke nye forskningsprosjekter, hatt en betydelig vekst i antall studenter og stipendiater, og vært den mest synlige kunnskapskatalysatoren både lokalt og nasjonalt. For tiden ligger blant annet vårt nye landslag for cybersikkerhet i hardtrening til EM i Spania som avholdes om en uke, skriver Nystrøm i e-posten, der hun takker for all støtte til senteret og godt samarbeid med partnere.

Det er ikke oppgitt noe om når Nystrøm fratrer stillingen, eller hvem som overtar ansvaret inntil ny direktør er på plass.