Hos Olav Wangensteen på Leira opplyser de at omsetningen av rakfisk, har vært like bra denne sesongen som tidligere år. Listeriaproblemet hos to produsenter dukket opp rett før jul, og da var mesteparten av fisken allerede solgt. Men det kunne nok fått innvirkning på salget, dersom problemet hadde dukket opp tidligere, sier Jørn Wangensteen. Han viser til at omsetningen på rundt 7 millioner kroner var litt under omsetningen i fjor. Men det er ikke mye.
Også Gunnar og Unni Noraker kan vise til like bra omsetning denne rakfisksesongen som tidligere år.

Mye tid på informasjon
- Men denne sesongen har vi måttet bruke mye tid på å informere folk om rakfisk, og det har tatt mye ekstra krefter. Vi kommer til å ta enda flere egenkontroller for å øke sikkerheten og tryggheten til vår rakfisk, sier Unni Noraker.
Heller ikke hos Henrik Haadem på Leira er det tilbakegang i salget.
Men det er tydelig at folk har blitt mer bevisste hvem de kjøper rakfisk av, og hvor rakfisken kommer fra. Listeriasaken kom seint på sesongen, og de fleste rakfiskprodusentene hadde da solgt fisken til butikkene. Men det blir jo spennende å se om denne saken vil virke inn på salget kommende sesong, opplyser en av dem som jobber hos Haadem.
Hos Valdres Ørretoppdrett har de hatt en liten økning i rakfiskomsetningen. Men det har og sammenheng med lav produksjon de siste åra på grunn av utbedringer ved anlegget.

Ølet har gått unna
Når det gjelder rakølet til Kulturbrygg AS, er alle de 40.000 flaskene som ble produsert for denne sesongen, solgt ut til butikkene.
- Det står kanskje noen flasker igjen i butikkene, men vi er godt fornøyd med sesongen, sier valdrisen Olav Tronrud. Sammen med Olav Wangensteen har han gått inn i selskapet Kulturbrygg AS. Rakølet tappes nå ved Trio Bryggeri i Skien.
- Vi har flere planer for den kommende sesongen. Vi jobber blant annet med et eget pinnekjøttøl og øl for smalahove, Arne Hjukse i Hardanger som og aksjonær i Kulturbrygg AS.