Gjøvik tingrett har dømt en kvinne til å betale tilbake pengene hun fikk for en eiendom i Nordre Land i juni 2012.

I tillegg må hun betale en sekssifret erstatning til kjøperne.

En av årsakene er at tomta viste seg å være en privat søppeldynge. De nye eierne fant etter hvert store mengder isolasjon, sykler, motorsager, bildeler, plastkanner med ulikt innhold, presenninger, ymse metallskrap med mer.

Mye av det lå oppå bakken, dels skjult av vegetasjon. Noe lå også nedgravd. I et brev til kommunen i mai i fjor opplyste kjøperne at det hadde begynt å «blomstre» skarpe metallstenger opp fra gårdsplassen.

«Dessuten kommer det på samme sted svært tunge metallplater av ukjent opprinnelse opp i dagen», skrev de.

Grovt uaktsom

Som følge av henvendelsen sin til kommunen, fikk de nye eierne pålegg om å fjerne avfallet. Det ble innhentet et anbud fra entreprenør på opprydding og sortering av forurensede masser. Det første pristilbudet var på 1,4 millioner kroner.

Tingretten tror på selgers forklaring om at hun kun var kjent med deler av avfallet da hun solgte eiendommen. Retten er imidlertid kommet til at hun har vært grovt uaktsom når det gjelder det synlige søppelet.

«Ved vurderingen er det lagt vekt på at selger har bodd på eiendommen siden 2000», heter det i dommen.

Det nedgravde avfallet mener retten at selger ikke kan lastes for.

«På bildene som er lagt fram av kjøper vises at både jernpiggen som står opp fra bakken og metallplate som stikker fram fra plenen er gravd fram», bemerker dommerfullmektig Magnus Schartum Hansen.

Syk av drikkevannet

I grunnlaget for kjøpers krav om heving av handelen, ligger også en rekke andre mangler ved eiendommen. Retten finner det blant annet bevist at selger var klar over eller burde vært klar over problemer med kjøving (isdannelse), taklekkasje og manglende drenering ved garasje, feil ved ventilasjonsanlegget i huset og feil ved et ildsted.

Andre mangler blir hun «frifunnet» for. Herunder elektriske feil og dårlig brønnvann. En takstmann som var på befaring på oppdrag fra ny eier, opplevde å bli uvel etter å ha blitt servert kaffe der. Han oppfordret kjøperne til å ta vannprøver, og de viste at vannet inneholdt E.coli og koliforme bakterier.

Kjøperne opplyste i retten at flere personer ble syke av drikkevannet deres den første tida etter at de overtok eiendommen. Selgeren hevdet på sin side at hun aldri opplevde noe slikt.

«Retten finner ikke at det er bevist at selger har opplevd de samme symptomer. Det kan dermed ikke legges til grunn at hun kjente til eller måtte kjenne til bakterieforekomsten», konkluderer tingretten.

Redusert erstatning

I sum finner retten at det er grunnlag for å heve hushandelen. Selger må betale tilbake kjøpesummen på 2.350.000 kroner samt en erstatning på 190.000 kroner. Hun må også dekke kjøpernes saksomkostninger på nær 118.000 kroner.

Erstatningskravet var egentlig på 755.000 kroner og omfattet kjøpsomkostninger, prisstigning, påkostninger, flytteutgifter og tapte leieinntekter. Tingretten har dels fjernet og dels redusert enkelte poster i kravet. Videre er det trukket fra 190.000 kroner for en skjønnsmessig fordel kjøperne har hatt av å bo i huset. Det tilsvarer 7000 kroner per måned.

Både selger og kjøpere tegnet forsikring da de inngikk handelen. Begge forsikringsselskapene har bestilt undersøkelser og rapporter underveis i klageprosessen, som startet allerede i juli 2012. Gjøvik tingrett legger til grunn at eierskifteforsikringen «vil redusere konsekvensene for selger betraktelig» når kjøpet nå er hevet.