Utleiere taper på å leie ut bolig

Artikkelen er over 2 år gammel

Sommeren er høytid for avslutning av leieforhold og inngåelse av nye. Skader på bolig har ført til at hver tiende utleier har opplevd at de har tapt penger på leieforhold.

DEL

Husleie.no har nylig gjennomført en undersøkelse blant utleiere, og der viste det seg at nær én av ti utleiere hadde tapt penger på utleieforhold.

– Mange leietakere er ikke godt nok kjent med de plikter som påhviler dem. Blant annet har de en vedlikeholdsplikt som følger av husleieloven, i tillegg til det som er avtalefestet i leiekontrakten, sier juridisk rådgiver i Husleie.no Karen Mellbye i en pressemelding.

Det er leietakers ansvar å vedlikeholde det som følger med boligen, som for eksempel vaskemaskin, kjøleskap og eventuelle møbler.

– Hvis noe av dette blir skadet eller ødelagt i løpet av leieperioden har utleier krav på erstatning, sier Mellbye.

Viktig å følge lovverket

For å kunne kreve erstatning av en leietaker er det viktig at utleier følger lovverket. Blant annet har leietaker rett til og utbedre skaden selv.

– Tapsbegrensningsplikten er viktig. I 2015 hadde Husleietvistutvalget en sak der utleier skiftet parketten i en bolig og krevde 50.000 kroner av leietaker. Utvalget tilkjente utleier kun 10.000 kroner, fordi leietakeren ikke hadde fått mulighet til å ta ansvar for å utbedre slitasjen selv, opplyser Mellbye i pressemeldingen.

Hun påpeker at skal utleiere lykkes med sitt krav, er det nødvendig med god dokumentasjon på hvordan tilstanden var da leieforholdet startet.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken