Det opplyser Eldar Sofienlund i Bondelia utvikling til Oppland Arbeiderblad.

– Alle tillatelser er nå i orden og i løpet av et par uker håper vi å ha avklart hvem som skal står for rivingen av den gamle husmorskolen. Vi tar sikte på at det arbeidet kan starte på denne siden av året, sier Sofienlund.

Rektorbygningen blir stående

GOBB deler eierskapet av Bondelia Utvikling AS sammen med Mjøsen Eiendom, og sammen planlegger de 100 leiligheter i kombinasjon med rekkehus på den øvrige tomta.

RAM Arkitekter fra Lillehammer er innleid som hovedarkitekt på prosjektet. Rektorbygningen og det gamle stabburet vil bli stående.

Tidligere har Oppland fylkeskommune hatt innsigelser siden alle bygningene tilhørende gamle Bondelia skole har en grad av verneverdi.

Ti rekkehus

Kommunen har vurdert bevaringshensynet at skolebygningen ikke er tungtveiende nok, opp mot tomtas potensial og nærhet til byen, har Gjøviks blad omtalt.

Geir Skari kjøpte eiendommen fra Coop eiendom i 2015. Da ble det opprettet asylmottak ved den tidligere skolen, men i 2017 var det slutt for mottaket.

– Forslaget nå er å bygge ti punktbygg på fem–seks etasjer med takterrasse og underjordisk parkering. I tillegg ser vi for oss ti rekkehus. Til sammen ser vi for oss å lande på rundt 100 boenheter, sa Sofienlund til OA i juli.