Mesel er snar med å presisere at golfbanen foreløpig er på planleggingsstadiet. Men GD forstår at planleggingen er kommet langt. Sektor Eiendomsutvikling hadde tenkt å gå ut med planene i media om noen få uker.