Hun var i utgangspunktet tiltalt for to perioder der hun mottok ledighetspenger fra NAV samtidig som hun jobbet for et firma. Men det eldste tiltalepunktet ble trukket fordi det skrev seg fra 2011 og dermed ble ansett som foreldet.

Men hun er funnet skyldig i å ha levert sine meldekort til NAV samtidig som hun i perioden 29. oktober 2012 til 30. august 2015 mottok til sammen 270.870 kroner. Hun unnlot i perioden å melde fra at hun jobbet 2503 timer for et firma.

Normalt ville et så omfattende bedrageri kvalifisert til en fengselsdom på fire-fem måneder. Men retten endte opp med å idømme henne 60 dagers fengsel. Årsaken er at også denne saken er blitt gammel før den kom opp i retten. En uforbeholden tilståelse samt at kvinnen har betalt tilbake store deler av beløpet bidro også til å sette ned antallet dager i fengsel. Samfunnsstraff ble ikke sett på som aktuelt fordi beløpet hun urettmessig fikk utbetalt var så stort.

De urettmessige utbetalingene ble oppdaget og stanset  ved utgangen av august i 2015. 16. desember 2016 anmeldte NAV saken til politiet. Saken var ferdig etterforsket 26. januar 2017, mens siktelsen først forelå 9. januar 2018.

– Dette er ikke nødvendigvis et brudd på Den europeiske menneskerettighetskonvensjon, men denne inaktiviteten skal etter fast praksis kompenseres siktede, heter det i dommen.

I tillegg til dommen på 60 dagers fengsel, er kvinnen dømt til å tilbake 37.149 kroner til NAV.