Semitralieren var på vei fra Tyskland til Forsvarets ammunisjonslager i Land (AMLAN) på Trevatn da uhellet skjedde. Den hadde en last på 14-15 tonn, og halvparten av dette var sprengstoff.
Den direkte årsaken til episoden er ikke klarlagt, men uhellet skjedde på en del av strekningen mellom Grimebakken og Fall som er både smal og svingete.
@M.tittel:Møtte buss
Ifølge kaptein Tom Jevnesveen ved AMLAN er det ikke ofte det fraktes sprengstoff til depotet på Trevatn, men trailere med sprengstoff, eksplosiver og ammunisjon går i store antall langs norske veier daglig, bemerker han.
- Det som har skjedd her er at traileren, som kom i nordgående retning, møtte en buss. Idet de passerte hverandre kom sjåføren på lastebilen for langt ut på kanten og havnet i grøfta, opplyser lensmannsbetjent Ola Kolbjørnshus ved Nordre Land lensmannskontor.
Riksveien stengt
Hele bilen ble liggende på siden nede i grøfta. Riksvei 34 har vært stengt i begge retninger mens bergingsarbeidet har pågått. Likevel er trafikken sluppet gjennom puljevis når det har vært stillstand i bergingsarbeidet.
Beboerne i seks hus like ved har måttet finne seg annet husly.
- Vi følger Forsvarets rutiner på dette området og evakuerer alle som bor nærmere enn 300 meter fra ulykkesstedet. Disse må dra fra sine hjem og holde seg borte til bergingsarbeidet er over, opplyser Kolbjørnshus.
Håndlesset sprengstoff
Første trinn i bergingsarbeidet begynte med at mannskaper fra Forsvaret håndlesset kasser med sprengstoff ut av bilen, ettersom det var en viss fare forbundet med en bergingsbils håndtering av doningen. En bergingsbil ble likevel satt inn, men mislyktes i å få semitraileren på veien igjen. Dermed ble en mobilkran fra Gjøvik rekvirert. Denne arbeider nå med å få den tunge doningen opp på veien igjen.