– Det er tragisk å se at Helsetilsynet er avdekket så mange avvik og så mye tilfeller av svikt. Det er enkelt og greit uholdbart. Å følge opp dette må være en hovedprioritet for norske kommuner i tiden framover. Her må det ryddes opp, sier Slaathaug i en mail til OA.

– Dersom bekymringsmeldinger ikke tas på alvor, så er det et enormt svik mot barna det gjelder, mener han.

Han mener at når kommunene ikke følger opp bekymringsmeldinger, så er det stor grunn til å være bekymret for barns ve og vel i Norge.

– Dette er nærmest oppskriften på å produsere framtidens samfunnstapere.

– Vi forventer at det lokale eksempelet her i Oppland tar ansvar og innfører en lokal oppreisningsordning for enkeltindividene som er rammet, sier generalsekretæren i Stiftelsen Rettferd for taperne.