Det mener i alle fall initiativtakerne til etableringen av Næringsbanken, Jan Tore Meren, Vegard Sæten og Øystein Snuggerud. De tre har siden i fjor sommer jobbet med å etablere ny næringsbank i Innlandet. Prosjektselskapet heter Ly Invest AS, men så fort Finanstilsynet gir dem konsesjon, endres navnet til Næringsbanken.

– Dette er av stor samfunnsmessig betydning for regionen. Vi kan være en aktør som kan være med å skape arbeidsplasser, sier administrerende direktør Øystein Snuggerud i Ly Invest AS.

Tett kontakt

Ambisjonen er å være en bank for små og mellomstore bedrifter, samt landbruk.

– Vi ser at de store bankene digitaliserer og sentraliserer. Mer og mer overlates til selvbetjening og kundesentre. Vi mener det er behov for en bank som kan prate med dem som driver små og mellomstore bedrifter. De har ikke egne økonomiavdelinger, men trenger noen å drøfte investeringer med, sier Snuggerud.

– Vi skal sette oss inn i bransjen til bedriften og være en god rådgiver og samtalepartner, sier banksjef Vegard Sæten.

Behovet mener de er der. De viser til blant andre bedrifter som har fått gaselle-status.

– Halvparten av dem går konkurs. Det viser behovet for god finansiell rådgivning, sier Snuggerud.

Lokaler på Moelv

Jan Tore Meren er styreleder i Ly Invest. Han opplyser at Ly Forsikring på Moelv er med på eiersiden. Det legges opp til tett samarbeid mellom de to. Næringsbanken skal også ha lokaler på Moelv.

– Ly Forsikring har siden etableringen i 2013 hatt en meget god vekst og en årlig forsikringsportefølje på 165 millioner kroner ved utgangen av 2016, sier Meren.

Han opplyser videre at banken har fått på plass både et styre, ansatte, digitale løsninger og at de er i ferd med å kontakte bedrifter.

Trenger flere investorer

Men før de kan starte opp, må de ha konsesjon, og det siste som nå gjenstår for å oppfylle alle vilkårene, er kapital.

– Vi trenger mellom 150 og 200 millioner kroner. Vi starter nå dialogen med potensielle investorer, og basert på tilbakemeldinger så langt er det mange investorer fra innlandet som synes dette er en interessant investeringsmulighet, sier Meren.

– Vi føler oss trygge på at dette er en god mulighet for investorer og kunder, sier Snuggerud.

På sikt er ambisjonen at Næringsbanken skal bli landsdekkende, og at den her i regionen skal bli den tredje største etter DNB og Sparebanken Hedmark.

– Det er en veldig spennende satsing. Det er ikke ofte det etableres nye banker, og i hvert fall ikke på innlandet, sier Meren.