Flere av OAs abonnenter vil julaften oppleve at avisa enten er forsinket, eller ikke kommer i det hele tatt.

Ifølge Innlandet distribusjon kommer budene ikke frem, da det er for glatt og nesten ikke strødd noen steder.