Mange avisbud kom ikke frem natt til onsdag da det var for glatt og ikke strødd på sidevegene mange steder.

De verste områdene er Fall, Hov, Fluberg, Odnes og deler av Skreia/Totenvika, opplyser Innlandet distribusjon.

– Været og føret får vi ikke gjort noe med og om abonnentene opplyser det er gruset, så er det eventuelt gjort etter at budene har vært der, mener distribusjonen.

Alt blir dobbeltlevert i morgen torsdag om budene kommer frem da...