Grete Antona Nilsen fra Miljøpartiet de grønne trodde hun og «en fra SV» skulle stå alene foran rådhuset med ropert i kulda. I stedet møtte vel 200 mennesker opp for å støtte opp om «Foreningen av tolvte januar»s markering lørdag ettermiddag.

De lengeværende asylbarnas vanskelige situasjon og usikre framtid er bakgrunnen for Foreningen av tolvte januar. I informasjonsheftet står det å lese at foreningen «ønsker å fungere som en motvekt og korrektiv til informasjon fra utlendingsmyndighetene som i økende grad produserer politisk retorikk som ikke har som primærhensikt å informere, men å bygge aksept for en asylpolitikk som framstår som mer og mer hensynsløs og ikke verdig Norge som foregangsland for menneskerettigheter». Enkelt og greit.

Krav fra talerstolen

Det var et svært så tverrpolitisk oppmøte foran rådhuset denne kalde januarettermiddagen. Det la ingen demper på engasjementet, snarere tvert imot.

På rekordtid har foreningen, som stort sett har operert på Facebook, rukket å opparbeide seg en stor krets meningsfeller. Lørdag var 22 byer fra nord til sør i landet med på markeringen.

Foran rådhuset åpnet Lars Kjelkenes Giæver fra Miljøpartiet de grønne appellrunden. Han mente at asylbarna som vokser opp i verdens kaldeste og rikeste land burde gå en trygg framtid i møte.

– Vi krever at Norge setter hensyn til barn først, sa han.

Sol og regn og ælt

Sogneprest Lasse Gran var neste taler ut. Han påpekte at det ikke var alltid like positivt å snakke høyt om å representere kirken, men akkurat denne dagen gjorde han det med hevet hode.

– Som kirke forlanger vi at barna får amnesti, sa Gran engasjert og la til at barna brukes som middel for å oppnå innvandringsregulerende tiltak.

– Og det er feil, sa soknepresten. Som et kulturelt hvileskjær framførte Narum Sol og regn og ælt og fikk, mange fine ord til tross, dagens lengste applaus.

Stortingsrepresentant fra SV, Aksel Hagen, åpnet med å rose foreningen og engasjementet, samtidig som han mente at asylpolitikken ikke er god for folkehelsa.

– Den er så kald, sa han.

Skammelig kald

Rødts Mikael Hall viste til at det ikke er så lenge siden Norge var et av Europas fattigste land. Også han mente asylpolitikken var skammelig kald.

Til slutt entret Rød Ungdoms Aram Zaheri podiet. Han snakket om faren hans som flyktet fra Kurdistan til Norge fordi han ikke ville tvinges til å dra ut i krigen. Om kamerater som bor i distriktet og som alle har sine historier å fortelle om møter med den norske asylpolitikken.

Lørdag foran rådhuset ble de uansett alle hørt.