For om lag et år siden offentliggjorde Svein Håvar Korshavn at han hadde sagt opp jobben som daglig leder i Byen vår Gjøvik. Han ville ikke si hva han skulle begynne med, og vegen til ny jobb har vært noe mer brokete enn planlagt.

Men nå er det klart at Korshavn går til kommunikasjonsbransjen og blir daglig leder i Goodwill. Selskapet har eksistert i fem år under navnet Mediamenn og eies av totningen Pål Tømmerhol og Henrik Ottersen. Marthe Katrine Myhre har vært tilknyttet selskapet siden i 2017 og skal fortsette arbeidet sammen med Korshavn.

Her kan du lese om OAs siste møte maratonløperen Marthe Katrine Myhre:

Bevisst på habilitet

– Jeg skal jobbe med strategisk rådgivning, PR, kommunikasjon og samfunnsinformasjon. Det er et spennende fagfelt. Teknologi påvirker mediebildet og bidrar til at også kommunikasjonsbransjen er i endring. Skillelinjene mellom de tradisjonelle mediene, reklame og sosiale medier viskes ut. Jeg har i flere år arbeidet med strategi, kommunikasjon og markedsføring, og gleder meg til å bidra med å bygge opp Goodwill i Innlandet, sier Korshavn.

Han legger til at han gjennom jobben i Goodwill får jobbe med det han brenner for – Innlandet og næringsutvikling.

I forhold til rollen som politiker for Oppland og Gjøvik Høyre sier Korshavn at han er svært bevisst egen habilitet.

– Det er en problemstilling jeg kjenner godt fra jobben i Byen vår Gjøvik. De oppdragsgiverne jeg jobber for i sammenheng med jobb, vil jeg ikke befatte meg med i politikken, sier han og legger til:

– Samtidig vet jeg det er mange aktører i næringslivet som har behov for rådgivning til hvordan håndtere offentlige prosesser. Jeg kommer ikke til å representere selskaper i dialog eller diskusjon på politisk nivå eller i offentlige beslutningsprosesser, men det er naturlig at vi kan rådgi slik at næringslivet er bedre rustet når de skal møte offentlige myndigheter, sier Korshavn.

 

Beste driftsresultat

Pål Tømmerhoel og Henrik Ottersen opplyser i en pressemelding at de ser fram til å få Korshavn med på laget. Videre opplyser de at Goodwill bisto i fjor en rekke kunder med blant annet utarbeidelse av kommunikasjonsstrategier, konseptutvikling, operativt PR-arbeid, samt prosjektledelse for bedrifter og innholdsmarkedsføring som del av merkevarebygging. En målrettet satsing på strategisk rådgivning og operativ bistand gitt gode resultater.

Selskapet leverer i 2017 sitt beste driftsresultat noensinne med et overskudd på om lag 700 000 kroner.

– Omstillingen i næringslivet går raskt, og vi opplever økende etterspørsel etter erfarne rådgivere som kan hjelpe kundene med å ta riktige strategisk riktige valg, sier daglig leder Henrik Ottersen i Goodwill.