Hun synes det er urettferdig at for eksempel minstepensjonister ikke får dekket nødvendig tannbehandling, mens asylsøkere og flyktninger i stor grad får dekket tannbehandling.

– Asylsøkere skal ferdigbehandles innenfor fornuftige rammer der vi har retningslinjer fra fylkestannlegen, sier Beate Liahjell.

Hun legger til at kostnaden for dette kan variere fra noen tusenlapper til store beløp.

Ferdigbehandles

Asylsøkere med sak til behandling får støtte til tannbehandling. Dette gjelder også dem som har fått avslag fra UDI.

Personer som har fått endelig avslag har rett til akutt behandling, og kostnadsoverslagene skal være godkjent av fylkestannlegen.

– Akutt behandling vil i praksis si at vi bare fjerner tannverk, opplyser Liahjell.

– De andre gruppene får i prinsippet dekket alt, og de har krav på å bli ferdigbehandlet, legger tannlegen til.

Skjevt

Beate Liahjell syns det er en skjevfordeling når det gjelder støtte til tannbehandling.

– Min mening er at det virker skjevt. Når vi får besøk av minstepensjonister som ikke har råd til den nødvendige behandlingen er det trist. At folk som har jobbet et helt liv må slite med dårlige tenner er ikke riktig, sier Beate Liahjell som jobber hos Mjøstannlegene i Gjøvik.

Hun legger til at alle tannlegene hos Mjøstannlegene har hver sin andel asylsøkere og flyktninger som får behandling.