50 barn venter på fosterhjem i Oppland – og noen av dem har ventet lenge

FOSTERHJEM: Barn som ikke kan bo hjemme lenger, må til tider vente veldig lenge på å få tildelt en fosterfamilie. I én sak har et barn ventet halvannet år, viser en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Oppland

FOSTERHJEM: Barn som ikke kan bo hjemme lenger, må til tider vente veldig lenge på å få tildelt en fosterfamilie. I én sak har et barn ventet halvannet år, viser en tilsynsrapport fra Fylkesmannen i Oppland Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

50 barn venter på fosterhjem i Oppland. Tre barn har ventet i nærmere ett år.

Fylkesmannen i Oppland mener Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har brutt bistandsplikten og ikke har forsvarlig styring av bistanden som gis barneverntjenestene i Oppland. Det kommer fram i en rapport etter tilsyn med Bufetat Region øst.

Bufetat har fått ett avvik, men avviket er basert på 14 påpekninger.

Følger ikke opp

Gjennomgangen av virksomheten viser at om lag 50 barn venter på tildeling av fosterhjem. Ventetiden varierer. Sju barn som har vært eller er i beredskapshjem har ventet i mer enn tre måneder. Tre av barna har ventet fra ni måneder til over ett år og venter fortsatt. Ifølge loven skal barn som plasseres i beredskapshjem tildeles fosterhjem i løpet av tre måneder.

Fylkesmannen mener det er rekruttert for få fosterhjem i forhold til behovet, samt at det er for få fosterhjem til barn med særskilte behov.

«Mangel på fosterhjem er rapportert til ansvarlig overordnet ledelse, uten at det er iverksatt tilstrekkelige tiltak for å øke fosterhjemsrekrutteringen», står det i tilsynsrapporten.

Videre er det avdekket at Bufetat ikke har gode nok rutiner. Journalgjennomgang viser stor variasjon i hvilke opplysninger som nedtegnes og flere journaler mangler sentrale opplysninger om barnet når plasseringssted skal vurderes. Fylkesmannen mener også Bufetat mangler et fungerende avviksrapporteringssystem.

Høy risiko

«Hvert enkelt kulepunkt er ikke et avvik fra bestemmelser i lov eller forskrift, men utgjør samlet sett brudd på lovgivningen», uttaler Fylkesmannen.

Fylkesmannen mener risikoen er høy for at barn ikke får rett hjelp til rette tid.

«Flere barn blir værende lenge i hjem de vet de skal videre fra, andre er blitt plassert langt fra sitt nærmiljø som de fortsatt skulle vært knyttet til. Dermed risikerer barn som har hatt en vanskelig oppvekst og er i en sårbarn situasjon, å få nye opplevelser som kan skade deres utvikling», konkluderer Fylkesmannen, som for øvrig også har hatt tilsyn med Bufetat fagteam Gjøvik og Bufetat fosterhjemstjenesten i tilknytning til to konkrete saker.

I begge sakene konkluderes det med at Bufetat har brutt bistandsplikten overfor to barn. Det ene barnet har bodd halvannet år i beredskapshjem, mens det andre barnet har ventet på fosterhjem i snart ett år.

Artikkeltags