Målet er at disse kommunene skal arbeide med å bedre kvaliteten innen pleie- og omsorgstjenestene og oppveksttjenestene.

Bedre tjenester

– Innbyggerne skal se resultatene av arbeidet i form av bedre tjenester, sier kommunal- og regionalminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Nå finnes det totalt 90 kvalitetskommuner i Norge. Kvalitetskommuneprogrammet er et samarbeid mellom staten, arbeidstakerorganisasjonene og KS.

– Dette er en satsing jeg har stor tro på, sier ministeren.

Høye ambisjoner

Statsråden har høge ambisjoner for kommunesektoren.

– Ved utgangen av 2009 skal innbyggerne og de ansatte ha merket at kommunesektoren er vitalisert. Jeg ønsker meg aktive og levende kommuner som er åpne og tilpasser seg skiftende behov fra innbyggerne og brukerne, sier hun.

Kommunene som skal være med i kvalitetskommuneprogrammet forplikter seg til å drive målrettet arbeid med kvalitetsforbedring og sykefraværsreduksjon.

Ta vare på de ansatte

– Kommunene må ta vare på sine ansatte. Det er de som møter innbyggerne hver dag og skal se til at disse møtene blir gode opplevelser, sier Magnhild Meltveit Kleppa. Programmet skal hjelpe kommunene til å rekruttere og holde på sine medarbeidere.

Avtalen om Kvalitetskommuneprogrammet ble undertegnet av staten ved Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, KS, og hovedsammenslutningene Akademikerne, LO-Kommune, YS-Kommune og Unio, i fjor høst.