Torsdag grep politiet inn i forbindelse med ulovlig camping i Olimbslinna. 11 rumenere hadde slått seg til i ei campingvogn på et rasteplass like i nærheten av Oldemors Karjol.

– De har fått pålegg om å rydde opp etter seg og fjerne vogna, sier operasjonsleder Lars Kristian Evensen i Nordre Buskerud politidistrikt til OA.

Par dager

Lars Kristian Evensen hadde ikke opplysninger om hva rumenerne gjør i distriktet, men lensmann på Jevnaker Lars Fallang opplyser til Ringerikes blad at de hevder å være steinleggere.

Det er uklart om de har utrettet arbeid i distriktet.

Ifølge rumenerne jobber de for en brite, og det var altså sjefen deres som kjørte campingvogna til rasteplassen. Hvor mennene har bodd i kort tid.

– Vogna har nok stått der et par dager, sier Evensen.

Uten toalett

11 mann skal ha bodd i vogna. De sanitære forholdene har vært mangelfulle og ifølge Ringerikes blad har mennene gjort sitt fornødne rundt vogna.

Politiet har vært i kontakt med deres britiske sjef som har lovet å fjerne vogna.

Vogna var borte i 18-tida.