Gå til sidens hovedinnhold

10 mill til studium i IT-sikkerhet

Artikkelen er over 19 år gammel

Høgskolen i Gjøvik har fått forpliktende avtaler med næringslivet for i alt 10 millioner kroner som sikrer etablering av fagmiljø og gjennomføring av masterstudiet i informasjonssikkerhet. Allerede er 29 studenter i gang med sitt to-årige studium, og skolen har allerede ansatt en person i fulltids professorat for studietilbudet som er unik i skandinavisk sammenheng.

Rektor ved Høgskolen i Gjøvik (HiG), Jørn Wroldsen, er svært fornøyd med at masterstudiet i informasjonssikkerhet er i gang, og at man har sikret seg forpliktende avtaler med næringslivet.
- Det har tatt kort tid fra planene om studiet kom på bordet, til vi nå allerede er i gang, sier Wroldsen og er nokså sikker på at dette er et tilbud som vil vare ved utover den treårige oppstartsfase der næringslivet bidrar med 10 millioner kroner.
- Ja, det er jeg nesten helt sikker på, men hvordan finansieringen blir videre er ikke avklart. Vi må kanskje regne med at en større del av kostnadene tas internt på skolen, men næringslivet er jo tydeligvis svært interessert i få fatt på folk med disse kunnskapene, sier Wroldsen

130 søkere
Ett år etter angrepet på World Trade Center i New York er selvsagt fokuseringen på informasjonssikkerhet svært stor. Når HiG nå er i sving allerede med det første høyeregradsstudium innen dette feltet, har det skjedd med en enorm interesse fra potensielle studenter. 130 søkere hadde man til det nye studietilbudet, 29 søkere fikk plass. 20 av dem på fulltid, resten på deltid.
- Og disse vil være sikret jobb etter endt studium?
- Ja, det virker jo slik, ut fra signalene vi har fått fra de firmaene som har gått inn med økonomiske midler. Det er jo ingen tvil om at det er et stort behov for folk innen denne bransjen, sier rektor Wroldsen.

Professor
Høgskolerektoren er også svært fornøyd med at man har fått på plass en person i professoratstilling innen faget.
- Det er nemlig ikke så helt enkelt å få til, sier Wroldsen.
Vedkommende som har takket ja til stillingen er Einar Snekkenes som kommer fra stillingen som forskningssjef ved Norsk regnesentral i Oslo. Snekkenes har allerede vært innom Gjøvik og bidratt til igangkjøringen av studiet, og fra 1. november er han på plass for fullt.

Seks bidragsytere
Fra næringslivet er det seks firmaer og samarbeidspartnere som bidrar med 10 millioner kroner; Telenor, Thales Communications, Sparebanken Hedmark, Gjensidige NOR, Norsk Tipping og Pricewaterhouse Coopers. I tillegg har HiG et forpliktende samarbeid Forsvaret, Kungliga Tekniska Høgskolan i Stockholm og Avdeling for forvaltningsinformatikk ved Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.
Svein E. Pettersen i Gjøvik Kunnskapspark er prosjektleder for studiet.