Statens vegvesen har ifølge en pressemelding utgitt tirsdag 18. juni satt ut nye veinummer for enkelte fylkesveier i Innlandet, for å unngå at noen nummer går igjen. Endringene iverksettes ifra onsdag, da Nasjonal vegdatabank (NVDB) oppdateres.

Fylkesveg 1 har eksempelvis vært i bruk i alle landets fylker utenom Oslo, Østfold og Vestfold.

De nye firesifrede numrene er bygd opp slik at vi får en sammenhengende nummerering som er uavhengig av fylkesinndeling.

For folk flest vil ikke endring i veinummer ha noen stor betydning. Men det betyr mye i beredskapssammenheng.

De fylkesveiene som er definert som viktige fylkesveier blir skiltet med hvite veinummerskilt ute på vei. Omnummereringen tar sikte på å endre disse i minst mulig grad, skriver Statens vegvesen.

I Vestoppland endres hverken Fylkesveg 33 eller 34, mens for eksempel Fylkesveg 162 mellom Dokka og Snertingdal endres til fylkesvei 2416.

Du kan selv sjekke endringene på det nye kartet her.