Nye Veier AS viser at en helhetlig utbygging av Rv4 har det største verdiskapingspotensialet og er på topp i samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Nye Veier ønsker seg Rv4 inn i sin utvidede portefølje.

Nye Veier har nå sendt sine råd til samferdselsminister Dale om hvordan en rekke veistrekninger kan bygges billigere og gi større samfunnsnytte, og Rv4 scorer på topp.

Dette er meget gode nyheter! Vi som representerer et nasjonalt viktig næringsliv nord for Oslo, med store eksportbedrifter og en samlet omsetning på 70 milliarder kroner, har lenge etterspurt en helhetlig strategi for utbygging av Rv4. En utbygging som reduserer reisetiden og fjerner kø-problematikken. Vi har spesielt etterspurt utbygging av firefelts motorveg mellom Hunndalen og Mjøsbrua, med tunnel under Gjøvik. Vi har ikke minst sterkt poengtert behovet for en utbygging mellom Nittedal og Groruddalen, med en tunnel under Nittedal, nytt løp i Hagantunnelen og en ny veg fra Groruddalen ned til Alna (Fossumdiagonalen).

Hvorfor? Fordi dette er vår eksportvei og vår arbeidsvei! Vi har gang på gang påpekt de transportutfordringene vår varetransport har, og de pendlerutfordringene innbyggerne og arbeidstakerne har. I den sammenhengen må myndighetene også prioritere redusert reisetid på Gjøvikbanen, i tillegg til timesavganger.

Nye Veier AS har i sine anbefalinger beskrevet våre utfordringer på en god måte, og foreslår investeringer på til sammen 24 milliarder kroner. Dette fordi Rv4 er den strekningen som scorer aller best i landet både når det gjelder relevans i forhold til Nye Veiers mandat, og verdiskapingspotensialet som vil utløses.

Vi må ha våre varer fram, for distribusjon rundt i Norge, og ikke minst ut av landet. I en fersk spørreundersøkelse som Ny Analyse og Stor-Oslo Nord-alliansen utarbeidet, svarer nær 60 prosent av våre bedrifter at «høyere transportkostnader enn våre konkurrenter» er den største utfordringen de neste fem årene. Dette rangeres høyere enn «sterkere internasjonal konkurranse». De bedriftene som har svart, omsetter for 22 milliarder kroner, og er nasjonalt viktige industribedrifter fra Gjøvik, Raufoss, Hadeland og Nittedal. I vår region er totalt 32 500 personer ansatte i private aksjeselskaper alene. I tillegg kommer tusenvis av arbeidsplasser i samvirker og offentlige virksomheter og universitet (NTNU).

Vi må ha varene forutsigbart og i tide fram til fergekaia i Oslo, eller på vei gjennom Sverige. Vi må ha våre ansatte på jobb til rett tid, uten at de må stå, sitte eller kjøre i kø timevis. Vi vil ha dem hjem til rett tid, slik at kan ha et godt liv og forblir gode medarbeidere i våre bedrifter.

Regjeringen har skrevet og sagt at de vil prioritere de «dei fylkesvegane og riksvegane som er dei viktigaste eksportvegane» og etterspurt hvordan «viktige eksportvegar betre kan opprustast til å dekkje næringslivet sitt behov.»

Nye Veier AS dokumenterer nå at Rv4 er en nasjonalt meget viktig eksportvei og transportkorridor. Nye Veier viser at investeringene på Rv4 vil gi svært høy samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Nye Veier har presentert en helhetlig plan for hele strekningen. Vi mener at Nye Veier nå viser vei!

Vi ber derfor samferdselsminister Jon Georg Dale og statsminister Erna Solbergs om å sørge for at vår nasjonalt viktige industri og vårt private næringsliv ellers, som årlig tilfører den norske stat 9 milliarder kroner i skatteinntekter, får muligheten til å konkurrere også i framtiden. En helhetlig utbygging av Rv4 vil sette oss i stand til å utvikle oss videre, som en sentral del av et felles Innland med høy bo- og arbeidskvalitet, og med en industri som kan utvikles videre i en tøff global konkurranse!