Nye Veier har levert 43 kilometer med trafikksikker firefelts motorvei til Innlandet. Utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv ble gjennomført på 41 måneder og har gitt Stange, Hamar og Ringsaker en trafikksikker og fremtidsrettet ferdselsåre med redusert reisetid og forutsigbar fremkommelighet. De positive effektene for Innlandet er åpenbare, samtidig som vi vet at en moderne E6 også er svært viktig for tilgrensende regioner.

E6-prosjektet var statlig prioritert kun til Brumunddal, men etter at Nye Veier overtok prosjektet i 2016 ble det raskt klart at det beste for samfunnet var en helhetlig utbygging helt frem til Moelv. Utbyggingen av E6 Kolomoen – Moelv er det største prosjektet som hittil er ferdigstilt og trafikkpåsatt i Nye Veiers portefølje. I tillegg til 43 kilometer med firefelts motorvei for 110 km/t har Nye Veier også levert drøye 30 kmilometer med omlegging av fylkesveier, gang- og sykkelvei og tilrettelegging for kollektivreisende langs strekningen.

Tilbakemeldingene Nye Veier får fra trafikantene og næringslivet med flere er gjennomgående positive, men noen stiller også spørsmål om hva den nye veien faktisk har kostet, og det svarer vi mer enn gjerne på.

Da Nye Veier fikk overført prosjektet E6 Kolomoen- Moelv i 2016 beregnet Statens vegvesen en samlet prosjektkostnad på 9,8 milliarder i 2020 kroner. Dette er bakgrunnen for ordbruken «nær 10 milliarder kroner» som det har blitt henvist til i flere sammenhenger. Gjennom Nye Veiers helhetlige arbeid med optimalisering, nye anskaffelsesmetoder og prosjektgjennomføring har prosjektet i dag fremdeles en prognose for sluttkostnad på cirka 8,3 milliarder kroner. Nye Veiers avtalte kostnadsramme for prosjektet er på nær 10,4 milliarder. Det betyr at statens nye veiselskap har spart fellesskapet for rundt to milliarder kroner sammenlignet med det opprinnelige estimatet. Denne besparelsen er hovedårsaken til at arbeidet med E6 Moelv – Øyer og andre prosjekter kunne igangsettes mange år tidligere enn opprinnelig antatt.

Nye Veier har dokumentert måloppnåelse og leverer mer trafikksikker vei for pengene. Samlet besparelse på de prosjektene som Nye Veier har satt trafikk på, er på cirka 19 prosent. Altså en besparelse på nesten fire milliarder kroner. Det har kommet gjennom godt og hardt arbeid hver eneste dag.