I forbindelse med arbeidet med ny Nasjonal transportplan 2022–2033 i mars foreslo regjeringen å overføre en rekke veiprosjekter til Nye Veier. Mandag 27. september ble en avtale mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier signert, opplyser samferdselsdepartementet i en pressemelding.

Årsaken er at Nye Veier har bevist at de kan bygge veier raskere og rimeligere, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) i pressemeldingen.

– Nye Veier har vist oss at de kan bygge veier raskere og billigere. De åpnet stadig nye strekninger. Derfor har regjeringen bestemt at de skal få 10 nye strekninger. Nå er kontrakten med selskapet signert, slik at de har masse å gjøre i årene som kommer, sier Hareide.

– Nå skal Statens vegvesen og Nye Veier snakke sammen om overføringen. Så starter arbeidet for Nye Veier med å planlegge prosjektene videre. De vil blant annet se på muligheten for å optimalisere prosjektene, altså gjøre de best og billigst mulig. Det vil være Nye Veier som vil ta den endelige avgjørelsen for når prosjektene kan startes opp, sier Hareide.

Dette er strekningene

Følgende vegstrekninger skal nå overføres fra Statens vegvesen til Nye Veier:

- Rv. 4 Hunndalen–Mjøsbrua

- E6 Otta–Dombås

- E136 Dombås–Vestnes

- Rv. 25 Hamar (E6)–Løten

- E6 Åsen–Steinkjer

- E6 Selli–Asp

- E6 Sørelva–Borkamo

- E6 Nordkjosbotn–Hatteng

- E6 Olderdalen–Langslett

- Rv. 13 Skare–Sogndal

I tillegg vil strekningen E6 Nedgård–Ulsberg bli overført til selskapet. Det er en forlenging av E6 Melhus–Ulsberg, som selskapet allerede jobber med.