Fire av områdene her er helt nye reservater mens tre er utvidelser av eksisterende, opplyser Fylkesmannen i Innlandet i en nyhetsmelding.

I Oppland er det opprettet tre nye: Turrtind naturreservat i Nordre Land kommune samt Avrillen og Vesleåa naturreservater i Gran kommune.

I Hedmark er Sætersjøberget naturreservat i Våler kommune nyopprettet. I tilllegg er de eksisterende reservatene Skjeftkjølen i Trysil samt Tronkberget og Eldåa i Stor-Elvda blitt utvidet.

Reservatene i Innlandet ligger både på privat grunn og på Statskog SFs eiendom. Alle har gammel barskog som er viktig for en rekke arter knyttet til gamle trær og død ved.