Å bo i strandasona er for mange en drøm. Å få bo så tett på Mjøsa, er for mange en uoppnåelig drøm. Ikke bare fordi boligene som ligger slik til, gjerne er restaureringsobjekter, eller selges for høye summer. Men også fordi det knapt nok finnes tomter i strandsona, eller arealer som kan omdisponeres til å bli det.

Derfor er det all grunn til å tro at det blir attraktive tomter og boliger som nå straks er klare for å realiseres på Østre Toten. Etter flere års kamp mot fylkeskommunale innsigelser, får Nordlia egen strand og tilgang til Mjøsa når det snart er klart for nytt boligfelt under gården Annexstad. Her er det beregnet plass til 220 boliger i hellinga ned mot fjorden.

På Kapp er salget av boliger i Smørvika allerede i gang. Tegningene viser seks eksklusive eneboliger og en lang rekke flermannsboliger og leiligheter, som til sammen kan gi Kapp sentrum et tresifret antall nye innbyggere. Det er familieeide Sulland Eiendom AS som gjennom samarbeid med ulike entreprenører har fått kjøpe arealene og utviklet konseptene.

Denne uka signerte Østre Totens eget Betonmast Innlandet kontrakten på bygging av 74 leiligheter i Smørvika, et oppdrag til cirka 240 millioner kroner før moms. Disse leilighetene skal skreddersys for eldre.

Men heldigvis er det også planlagt for at yngre og ikke så pengesterke skal kunne få bo på feltet, hvor det både tilrettelegges for småbarnsfamilier og leie-før-eie-konsept på noen enheter. Slik må det være for en utbygger som uttaler et ønske om å bidra til samfunnsutviklingen på tettstedet. Da må utviklingen henvende seg også til yngre innbyggere, som både Østre Toten, Gjøvikregionen og Innlandet trenger flere av.

Allerede i vår rykker maskinene inn i Smørvika, som over de neste årene vil bli totalt forvandlet. Med også leilighetene som planlegges over den nye Kiwi-butikken, vil Kapp vokse og utvikle seg. Fortettingen fortsetter i fjerdingen som allerede har vokst fra 1703 til 2123 innbyggere siden årstudenskiftet. Slik kan det utvikles et marked for nye tilbud og funksjoner.