Under pandemien har svaret på ei lang rekke samfunnsutfordringer vært å pumpe på med oljefondspenger, for å holde hjulene i gang, for å dekke inn rene tap og unngå oppsigelser. Det har vært en felles politisk kriseoppfatning og lite diskusjon om hva staten skal bruke mindre penger på. Fra et oljefondsuttak på 7,3 milliarder kroner i 2019, ble det pumpet 11,4 milliarder inn i budsjettet i 2020 og 10,8 i 2021.

Nå er situasjonen motsatt. AS Norge har hentet seg så kjapt inn igjen fra pandemien, at arbeidsledigheten er rekordlav, inflasjonen høy og økonomien i ferd med å ta full fyr. Derfor må staten helle vann på bålet og gjøre hva den kan for å begrense pengebruken, for at ikke Norges Bank skal måtte skru renta enda høyere enn allerede varslet. Spagaten er at dette må gjøres samtidig som ikke alle regninger er betalt etter omikronbølgen, strømkompensasjoner måtte til og krigen i Ukraina startet. Staten må bruke mindre penger, mens det fortsatt er store ekstrautgifter til løpende kriser. Støre-regjeringen må derfor ta den upopulære jobben med å prioritere bort, selv om de også bruker 10,3 milliarder av oljefondet.

Noen signalprosjekter er kuttet i revidert nasjonalbudsjett, som to bygninger i nye Regjeringskvartalet og bevilgningene til Vikingskipmuseet. Kommunene kan glemme å nyte godt av den ekstraordinære skatteinngangen for året, ut over skisserte 4,1 milliarder. Et grep Sp i opposisjon garantert ville protestert mot, men det koster jo – som nåværende opposisjon bør ha frisk i minne – en del innrømmelser å være i posisjon.

For hvermannsen er det neppe av avgjørende betydning at det varsles moms på nye elbiler til over 500.000 kroner. Desto viktigere er det at regjeringens bremseoperasjon lykkes i å holde renta lav. Fordi av OPEC-landene er Norges innbyggere faktisk på pallplass når det gjelder lånegrad, med et snitt på 3,4 millioner kroner i gjeld per husholdning.

I hylekoret av de som nå gjerne skulle prioritert annerledes, er det viktig å ha med seg at det som vil ha aller størst innvirkning på privatøkonomien til alle med lån, er nettopp renta.