Gjøvik hadde akkurat 30.301 innbyggere første kvartal i år. Mandag tok rundt 6200 unge mennesker fatt på et nytt skoleår som student i byen. 4000 ved NTNU Gjøvik, snaut 1200 ved Gjøvik videregående, pluss flere enn 1000 ved Fagskolen Innlandet. Selv om noen av disse studiene er samlingsbaserte, kan vi trygt fastslå at studenter utgjør en stor andel beboere og brukere av Gjøvik byområde. 

I hvilken grad klarer byen og distriktet ivareta mulighetene som ligger i å ha alle disse studentene til låns? 

Svaret vil alltid være at det er muligheter for forbedringer. Men et sted må man begynne. Etter å ha fått universitet i byen i 2016 har Gjøvik kommune blant annet fått ei studentmelding med visjonen: «Universitetsbyen Gjøvik – et attraktivt studiested hvor studenter trives!» og en rekke kulepunkter om planer, strategier og lignende saktevoksende tiltak. Noe er i ferd med å komme ut i andre enden. Ikke minst er det nå ansatt en egen studiebypådriver, dedikert til å integrere studentene bedre i Gjøvik og vise fram de gjensidige mulighetene som ligger i bedre kjennskap mellom studentene og regionens næringsliv og tilbud.  

 

Bildeserie

Studentene inntok Gjøvik og fadderuka er i gang

Det synes vanskelig å forsøke trekke studentene mer med i byens liv og tilbud. Når studenter peker på at det skjer lite i Gjøvik, får ikke aktørene det til å stemme med arrangementskalenderen. Men kanskje kjenner ikke studentene seg i målgruppen for arrangementene? Samtidig er ikke studenter den mest kjøpesterke gruppa, slik at det å skreddersy konserter og tilbud for dem kan være økonomisk risikabelt. Derfor blir studentenes egne og mange sosiale tilbud ved studenthuset på Kallerud der de gjerne samles. 

Mangt er sagt om Studinen og Studenten, men hybelbyggene bidrar sammen med studentsamskipnadens muligheter til at flere unge bor i sentrum av byen. Når blokkene i Røverdalen en gang kommer, kan de bli det fysiske bindeleddet som mangler mellom Campus og bysentrum. Imens må byen fortsette å lete etter faktorene og aktørene som kan bidra til enda bedre å oppfylle studiebyens visjon.