Det er det folk streber etter. I dag stansen muligheten ved riksgrensen. De internasjonale organisasjonene er heller ikke sterke nok til å skape og gjennomføre orden internasjonalt, heller ikke EU. Vi er relativt hjelpeløse, mente den tidligere utenriksministeren, forsvarsministeren og høykommissæren for flyktninger.

Han var invitert for å snakke om når langt borte ikke er der mer og hva vi skal gjøre da.

Men de fleste skjønner ikke hva jeg mener, la han til.

Utydelig?

Stoltenberg fleipet åpenlyst med sin noe utydelige diksjon, og hevdet at det er mange som ikke skjønner bæret av hva han sier.

Men det gjaldt åpenbart ikke de 140 frammøtte i Gjøvikhallen. For de takket Ap-veteranen med langvarig applaus etter det halvtimelange foredraget. Den snart 78 år gamle statsmannen spekket det alvorlige temaet med morsomme anekdoter og avsporinger, noe som gjorde at latteren satt løst i salen.

Thorvald Stoltenberg er optimistisk for framtiden. Han viste til tsunamikatastrofen i Sørøst-Asia i 2004 og at den skapte et utrolig samhold mellom folk fra mange nasjoner:

Kanskje har tsunamien sådd et lite frø om at det er nødvendig med et globalt fellesskap. Kanskje kom det noe godt ut av katastrofen på sikt, håpet han.

Uten krig

Han viste til at det gjennom historien er oppnådd internasjonal orden etter store kriger, men understreket sterkt at det også er mulig å få til en ny orden uten krig.

Jeg tror vi er på vei mot en ny orden uten katastrofer eller krig. Den første pilaren er integrering. Vi er så avhengig av hverandre i dag, og ingen har noe å tjene på å bruke vold, sa Stoltenberg.

Den andre pilaren mener han er regionsamarbeid. Han pekte på Barentssamarbeidet, på samarbeidet rundt Østersjøen og på Balkan.

Dette er områder som har vært utgangspunkt for konflikter, vold og krig. Dette vil utvikle seg i positiv retning, framholdt Stoltenberg som likevel tok forbehold om Balkan et område han kjenner svært godt.

Supermakter

Mannen som hele Norge er på fornavn med, påpekte også at vi tidligere hadde to supermakter. Nå må både USA, Russland, Kina, India og Brasil regnes med i den klubben.

Det er opplagt at vi får en ny verdensorden. Jeg vet ikke om det er noen nytte for freden, men jeg håper det, sa Thorvald Stoltenberg som blant annet setter sin lit til president Barack Obama. Han har endret den amerikanske stilen. Han lytter, påpekte Stoltenberg som også tror at Vladimir Putin er den beste lederen Russland kunne fått.

Alternativene er mye verre. Putin kan Vesten og vet hvordan vi reagerer, sa Stoltenberg.