Terningkast 4: TORE STRØMØY OG FINN KARLSEN: På sporet av deg selv.

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Håndbok i slektsforskning N.W. Damm & Søn.

DEL

Det har etter hvert kommet ut mange bøker om slektsgranskning. Bøkene er av ulik kvalitet og har også ulike målgrupper. Noen slike bøker kan brukes som reneste oppslagsbøker til samlingene i de offentlige arkivene våre. Andre er mer «populære» i sin framstilling. Denne er et eksempel på det siste og har foruten slektsstoffet også 38 sider med stoff fra TV-serien «Tore på sporet». Det er for øvrig også Tore Strømøy som er avbildet på forsiden av omslaget.

Etter en generell innføring i hva slektsforskning er, følger det et kapittel om hva en kan finne i hjemmene, ved rett og slett prate å med eldre folk og se på bilder. Neste mulige kilde er Internett. Her har forfatterne heldigvis understreket farene ved ukritisk bruk. De neste kapitlene forteller om hva en kan finne i bibliotek, i de offentlige arkivene og i trykte kilder, som for eksempel slektsbøker. Et eget kapittel om nyttige nettsteder er tatt med bakerst.

Boka har en rekke detaljopplysninger, noe som er vel og bra, men den mangler et stikkordregister. Dette hadde lettet tilgangen betydelig til disse detaljene og gjort boka til et atskillig bedre oppslagsverk. Håndboka «Våre Røtter», skrevet av statsarkivarene Stoa og Sandberg for noen år siden, er et godt eksempel på hvordan et slikt stikkordsregister forbedrer bruken.

Artikkeltags