Terningkast 5: PER-BJARNE RAVNÅ: Jakten på den virkelige Jesus

Bokomslag

Bokomslag

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Fagbok for ungdom Illustrert av Øyvind Lauvdahl Mangschou forlag

DEL

Han er ute på dypt vann i denne boken, historikeren Per-Bjarne Ravnå, og han kan ikke gå på vannet. Det kunne heller ikke Jesus, skriver han. Jesus kunne rett og slett ikke det, fordi han var et menneske. Han har levd, det vet vi, det har vi fra sikre kilder.

Ravnå er ute på dypt vann, fordi han ved å velge et så kontroversielt tema som å etterforske hvorfor Jesus ble korsfestet, og han selv ikke er troende, må sette inn all den vitenskapelige metode han har og allikevel gi rom for religiøse sannheter. Det er forskjell på historiske og religiøse sannheter. Ravnå ror seg i land, men lesere må belage seg på at mystikken rundt personen Jesus kan forsvinne, selv om Ravnå legger alt til rette for de religiøse sannheter.

En religiøs sannhet er at Maria Magdalena og to andre kvinner fant graven tom. En annen religiøs sannhet er at Jesus gjenoppstod.

Historisk sannhet er at det levde en mann som het Jesus og at han ble korsfestet som en forbryter. Korsfestede forbrytere ble ikke begravd, de ble slept gjennom gatene og kastet i elven eller på åtselhaugen. Selv om det er funnet en jødisk grav med en spiker i knoklene i foten på den avdøde, viser det på ingen måte at slikt var vanlig der romerne hersket, mener Ravnå.. Okkupantene var livende redde for en helteglorie over opprørere.

Var Jesus en farlig mann for provinsforvalteren Pontius Pilatus som hadde ordre fra keiseren i Roma om å holde ro og orden i Judea? Ved påsketider var Jerusalem full av religiøst opphissede mennesker på pilegrimsferd. Pontius Pilatus og ypperstepresten Kaifas hadde god grunn til å være nervøse. I Ravnås` bok følger vi hendingene tett på.

Han lager en vellykket fortelling, temaet er å finne ut hvorfor Jesus ble korsfestet, formet som en kriminalsak. Derved holder han spenningen oppe til en forbausende sluttscene. Dette er ingen barnebok, som noen har kalt den. Lesere som har bakgrunnsstoff, vil ha mer utbytte. Synoptiske evangelier, Jesus-ord i Q-kilden og i Thomas-evangeliet blir gjort nøye rede for med historikerens etiske forpliktelse overfor de som har en religiøs overbevisning.

Ravnås` prosjektet ble avvist av flere forlag fordi de sa det var både uinteressant og for komplisert til å bli formidlet lettfattelig til ungdom.

Er det et menneske som kan formulere seg lettfattelig og inspirerende for ungdom må det være Per-Bjarne Ravnå her i Jakten på den virkelige Jesus. Han har en doktorgrad innen antikkens historie og underviser ved universiteter og høgskoler. I forlaget Mangschou vant han en fagbokkonkurranse med dette manuset.

Ikke kan han vel være tilsløret utsending fra humanetikerne (?), ikke tilhører han noen sekt. Ikke minst gjør han det motsatte av Dan Brown som med sin Da Vinci-kode skapte konspirasjonsteorier. Ravnå er rett og slett et fritt menneske som benytter vår ytringsfrihet til å lete frem kilder, sortere dem, sammenlikne, forkaste og formulere. Samtidig bevarer han respekten for annerledes tenkende og andre forskeres resultater.

I denne boken vil ungdom lære vitenskapelig metode, selvstendig tenkning og de får smaken på forskning. Ikke dårlig! En gave til ungdom i disse tider da påvirkning stormer på fra alle kanter og ofte ukritisk godtas.

Artikkeltags