Paul Auster er en forfatter som krever mye av sine lesere. Usynlig er hans femtende bok. Jeg har lest mange bøker av Paul Auster og synes hans forfatterskap er spennende og interessant. Denne boken er ikke noe unntak.

Romanens handling spenner over tidsrommet 19672007 og tar oss med fra New York til Paris og de karibiske øyer. Litteraturstudenten Adam Walker treffer den franske gjesteprofessoren Born i et selskap, og etter noen timers samvær tilbyr professoren Adam penger til å starte et litterært tidsskrift. For Adam (og leseren) virker det merkelig at han skal få et slikt tilbud. De kjenner ikke hverandre, vet ingenting om hverandre, så hva ligger bak?

Har professorens vakre samboer Margot noen betydning her? Hun har i alle fall bestemt seg for at hun vil ha Adam, og da Born må reise til Paris for en periode, innleder de to et forhold. Forholdet avsluttes da Born kommer tilbake, han bryter med Margot, og hun reiser hjem til Paris. Så skjer det en hendelse som får skjellsettende betydning for Adam. Han må revurdere seg selv, den han er og den han vil være. Livet tar etter hvert en helt annen retning enn planlagt. Skyldfølelse og sannhetslengsel vil forfølge han resten av livet.

Forholdet mellom Adam og hans søster Gwyn er vakkert beskrevet. De har et sjeldent søskenforhold. De har mistet en liten bror i en ulykke da han bare var sju år gammel. Dette kom til å prege hele familien og spesielt foreldrene. Det ble en ødelagt familie med liten evne til å ta seg av de andre barna. Spesielt Adam lider under dette.

Auster har delt boken inn i fire avsnitt med tre forskjellige forfatterstemmer; i første person, så annen person og til slutt i tredje person. Det gjør at boken belyses på forskjellige måter og at en som leser får ulike opplevelser av de samme hendelsene. Dette er raffinert og sår tvil i oss om hva som egentlig er sannhet i fortellingene. Hva er fantasi og illusjon? Vi må selv velge hva vi vil tro på. Auster gir ingen pekepinn på hva som er det riktige, og det er kanskje derfor hans bøker er så intellektuelt stimulerende.

Boka er spennende som en thriller, og jeg synes Paul Auster igjen har lyktes med en fantastisk bok.