I julen er mange opptatt av tradisjoner. Det kan være gamle tradisjoner, eller slike som familien selv har innført. Ørnulf Hodnes fagområde er folkloristikk. I denne boken gir han en fremstilling av julens historie i Norge. Skal vi helt tilbake til middelalderen, er det vanskelig å finne kilder. Hovedtyngden av tradisjonene ligger derfor i tiden fra ca 1750 og frem til vår egen tid. I løpet av de siste par hundre år er en del gamle juleskikker forsvunnet, andre er endret og noen nye er kommet til.

Dette er en oversiktlig og rikt illustrert bok. Innholdsfortegnelsen står foran og har oversiktlige kapitler. Bakerst i boken får vi en litteraturliste og liste over bildene. Om du ikke har tid til å lese alt fra begynnelsen til slutten nå i en travel førjulstid, kan du lett slå opp i de emnene du er spesielt interessert i. Denne boken går ikke ut på dato, så du kan ta den frem år etter år og lese om juletradisjonene.

Juleforberedelsene kunne nok vare adskillig lengre og være mer omfattende i gamle dager. Da ble mesteparten av mat, drikke, julepynt, lys og gaver laget hjemme på gården. Mange fortsetter med en del av dette også i dag, selv om vi nå får kjøpt det meste i butikken. Selv er jeg oppvokst i byen, men tenker med glede på de juleforberedelsene vi hadde hjemme. Mine foreldre hadde tradisjoner med fra sine hjem på landet, og disse var det naturlig å videreføre. Vi barn var med på mye av dette. Dagene med baking, juleknask og julepynt var nok spesielt populære. Nettopp slike tradisjoner presenterer Hodne i boken. Naturligvis er det mange lokale variasjoner og endringer over tid.

Det er mye interessant informasjon i denne boken. Vi får bl.a. vite om hvordan eller når det vi nå kaller tradisjoner virkelig startet. I kapitlet om juleposten får vi vite at verdens første julekort ble laget i England i 1843. Lucia var en ung romersk pike som led martyrdøden den 13. desember. Dette får alle barn som er med på Luciafeiring vite. Den moderne feiringen av Santa Lucia er kjent i Sverige fra 1930-tallet, med opptog og det hele. Hit til landet kom dette noe senere. Selv husker jeg store Luciaopptog i Oslo sentrum på 1950- og 60-tallet. Avisen Morgenposten engasjerte sine lesere i utvelgelsen av årets Lucia, og de sto for hele arrangementet.

Skikken med å pynte juletrær i private hjem startet antagelig i Tyskland tidlig på 1500-tallet, en selvsagt tradisjon i dag. Trettende dag var en av julens store festdager, men den markeres nå kanskje mer i vårt naboland Sverige enn her. Med tyvende dag jul markerte man at det var definitivt slutt på julefeiringen. Nå føler vel de fleste at når vi kommer så langt ut i januar er julen over for lengst.

Ørnulf Hodne har hatt tilgang til et rikt kildemateriale. Det er første gang deler av dette blir popularisert og tilgjengelig for oss vanlige lesere. De varierte og gode illustrasjonene og de grundige, lange billedtekstene utfyller den vanlige teksten. Her er en bok hvor du kan lese om juletradisjonene og få mer bakgrunn og kunnskap om hvorfor og hvordan vi forbereder oss og feirer julen i dag. Dette er kulturhistorie og formidling av den på sitt aller beste.