Terningkast 5: NILS OLAV ØSTREM: Norsk utvandringshistorie

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Det Norske Samlaget

DEL

For en tid siden utga Nils Olav Østrem boka Norsk utvandringshistorie i Det Norske Samlagets serie Utsyn & innsikt. Dette er en serie bestående av forholdsvis kortfattede introduksjonsbøker til større emner innen historieforskningen. Bøkene er utgitt med mjuke permer og er grafisk sett minimalt påkostet. Denne boka er for eksempel helt uten bilder.

Det bør imidlertid ikke skremme folk fra å lese boka om en er interessert i utvandringshistorie. Boka gir nemlig en god oversikt over utvandringen fra Norge. Det gjelder hovedsakelig utvandringen til Amerika, men også innenlandske norske flyktninger og utflytting til Holland, begge før utvandringen til Amerika tok til, er med.

Vi får gjennom boka et innblikk i hvordan norsk utvandringsforskning er vokst fram, og det trekkes fram en rekke spørsmål og innfallsvinkler for å finne ut mer om emnet.

Forfatteren har da også med doktorgrad på migrasjonsforskning og stilling som migrasjonsforsker ved Universitetet i Stavanger god forutsetning for å skrive boka. Resultatet er en godt faglig fundert bok.

Artikkeltags