Terningkast 5: M. MALMANGER, P. E. HEGGE M. FL: Nils Aas

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Labyrinth Press

DEL

Billedhuggeren Nils Aas er viet en stor retrospektiv utstilling på Henie Onstad Kunstsenter. I den forbindelse ble det utgitt en gedigen kunstbok. Dermed blir kunstnerens liv og verk tilgjengelig for et større publikum. For å finansiere utgivelsen har kunstnervennene Håkon Bleken, Frans Widerberg og Håkon Gullvåg laget hvert sitt litografi. Disse selges i en mappe sammen med boken. Kunstboken selges også alene – en bok på 160 sider, gjennomillustrert med 180 bilder.

Nils Aas (1933–2004) var med på å sette preg på kunstutviklingen i Norge. Han var en allsidig kunstner, som arbeidet både i et figurativt og abstrakt formspråk. Hans monumentale kunstverk er plassert over hele landet – slik er han blitt en folkekjær kunstner. Noe av det unike med Aas er hans evne til å veksle mellom det figurative og det abstrakte. I tillegg arbeidet han i svært ulike materialer. Å sette de forskjellige uttrykksformene og kunstverkene opp mot hverandre er verken lett eller rettferdig. De fantastiske portrettbystene imponerer og yter de portretterte personene rettferdighet. Aas’ skarpe blikk har fanget det essensielle. Portrettene i helfigur står også i særklasse. Denne kritiker vurderer bronsestatuen av Kong Haakon VIII på 7. juni plassen i Oslo som den mest suverene. Her vant han konkurransen i 1967 og i 1972 sto statuen på plass. I 1975 lagde han bronseskulpturen av Charlie Chaplin, plassert foran Colosseum kino i Oslo. Fra 1981 er den store granittskulpturen av Henrik Ibsen i Bergen – abstrahert og forenklet i formen. I denne perioden utførte han også flere store monument med et abstrakt formspråk – Fugl, Sjømerke og Kraft, i stål eller stål og betong.

Flere forfattere har skrevet om ulike sider av kunstnerens virke i denne boken. Hovedtyngden ligger på professor Magne Malmangers presentasjon av Nils Aas og hans verk. Her blir kunstnerskapet plassert i norsk og europeisk kunsthistorie. Sambygdingen Per Egil Hegge presenterer Aas som avistegner. En viktig periode da han var tegner i Arbeiderbladet. Cathrine Hovdahl Vik skriver om Miniatyrens format og monumentalitetens uttrykk med utgangspunkt i gruppen Tolv fortellinger. Tolv små skulpturer i bjørk skildrer årets skiftninger, et imponerende kunstverk. Kolbjørn Skåre behandler kunstnerens arbeid som formgiver av mynter og medaljer. De færreste vet kanskje at det er Nils Aas som har utformet dagens 10- og 20-kroners mynter. Helt bakerst i boken gir Benedicte Sunde en biografi over kunstnerens liv og virke. Nils Aas kunstverksted på Inderøy er naturligvis også viet et eget kapittel i denne boken. Trix Scherjon skriver om senteret historikk og framtid. En viktig presentasjon slik at publikum utenfor Nord-Trøndelag også får kjennskap til stedet.

Denne kunstboken om Nils Aas gir en fyldig og god presentasjon av kunstneren. Gode fotografier av kunstverkene får fram mangfoldet i kunstnerens produksjon. Boken bekrefter sammen med den retrospektive utstillingen at Nils Aas var en av de virkelige store og viktige kunstnere i andre halvdel av 1900-tallet. En fin gavebok, gjerne til deg selv.

Artikkeltags