Terningkast 5: KNUT JOHANNESSEN: Den glemte skriften

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Gotisk håndskrift i Norge Riksantikvaren skriftserie 28 Oslo 2007

DEL

I begynnelsen av 1980-åra holdt Knut Johannessen kurs på Blindern i gotisk skrift for studenter som gjennom senere kildebruk skulle komme til å få bruk for slik skrift. Og det fikk vel de fleste av oss som fulgte disse kursene. Johannessen var den gang ansatt på Riksarkivet. Det er han fremdeles og fremdeles gir han studenter det første innblikket i gotisk håndskrift. Nå har han også utgitt en lærebok om emnet.

Alle som har arbeidet med 1800-talls eller eldre skriftlige kilder vet at det blir bråstopp om en ikke behersker gotisk håndskrift. Det er slikt materiale en finner i Statsarkivene og på Riksarkivet.

Gamle håndskrevne dokumenter kan i første omgang se ganske uleselige ut, men det er i virkeligheten bare en treningssak å komme seg gjennom dem. Til det kan en gjerne bruke denne boka. Her får vi en rekke oversatte og kommenterte eksempler på skriften inndelt i 1800-tallsskrift, 1700-tallsskrift og 1600-tallsskrift. Boka har også en nyttig oppslagsdel med oversikt over ulike bokstavtyper og forkortelser. I tillegg er det satt opp en oversikt over latinske innførsler i kirkebøkene, noe som mang en slektsgransker nok har nytte av.

Mange tror at slektsgranskere etter hvert som en del kildemateriale blir avskrevet, digitalisert og lagt ut på internett, kan fjerne seg mer og mer fra originalkildene. Avskrifter vil imidlertid, samme hvor godt en korrekturleser dem, aldri bli noe annet enn en sekundærkilde. Det er derfor stadig vekk nødvendig å kunne originalskriften såpass godt at man kan gå inn i originalkildene og kontrollere avskrifter. Til det er for eksempel denne boka en god innfallsvinkel.

Artikkeltags