Terningkast 5: Jeanette Sky: KJØNN OG RELIGION

Bokomslag

Bokomslag

Av
Artikkelen er over 13 år gammel

Faglitteratur Pax Forlag

DEL

I disse heftige debattider om kvinneroller i islam, kan det være oppklarende og nyttig å sette seg ned Jeanette Sky's bok "Kjønn og religion" som denne våren er kommet ut på Pax Forlag. Hun er dr. art i religionshistorie og førsteamanuensis i religionsvitenskap ved NTN og dessuten redaktør for tidsskriftet, så skulle med andre ord ha faglig ballast nok til å ta for seg et tema som engasjerer svært mange.

Ulik tidligere feministiske forskere og teologer som konsentrerte seg om kvinnens spesielle stilling innen religionene, tar Sky for seg de kjønnsbaserte posisjonene innen de store verdensreligioner, og inkluderer da både kvinner og menn. På den måten fylles bildet ut, både for den tradisjonelle underdanige stilling kvinnene har fått i de store verdensreligionene, men også for den trange og stramt strukturerte rollen menn har fått.

Hun retter et kjønnskritisk blikk på de store verdensreligioner, og viser hvordan maktstrukturer og kjønnsroller har bygd opp patriarkalske religions-og rettssystemer, både innen kristendom, islam og hinduisme. Også new age analyseres som en religion der reaksjonen har svingt den andre veien. Her er det kvinnen, urmoderen i nærkontakt med de opprinnelige naturkreftene som blir helliggjort

Religioners hellige skrifter er i utgangspunktet kjønnsnøytrale. Her snakker man om og til det religiøse mennesket." Men man skal ikke skrape særlig dypt i overflaten på homo religiosus før man innser at det er en mann fra de øvre lag av samfunnet det dreier seg om, skriver Sky. Skys analyser levner ingen særlig tvil om at verdensreligionenes hellige skrifter har tatt farge av den tid og de samfunnsnormer som gjaldt da de ble nedskrevet. Om islams sharialover som hevdes å være evige, guddommelige og dermed hevet over historien, skriver hun at det like fullt var mennesker som gjennom sine tolkninger skapte de hellige lover for hvordan livet skal leves på jorden. I det 18. og 19. århundrets møte med europeiske kolonimakter, skjedde det store økonomiske og sosiale endringer i islamske land. Men i stedet for modernisering av sharia-lovene, fikk man et dobbelt lovsystem, et moderne europeisk og et tradisjonelt islamsk innen familielov og ulike former for personrett.

Jeanette Skys bok er å ingen måter et kampskrift, men en til tider tørr og alltid svært saklig og vitenskapelig gjennomgang av de store religioners organisering av kjønn og klasse i sin gudstilbedelse. Med forskerens blikk får man nye og klarere perspektiver, både på religioners maktstrukturer og kjønnsrolle-fordeling, og den konfrontasjonen man ser i dag mellom sekulær, vestlig livsførsel og religiøse tradisjoner. For meg ble det en bok stappfull av aha-opplevelser.

Artikkeltags