Terningkast 6: HENRIK WERGELAND: Hassel-Nødder

Henrik Wergeland: Hassel-Nødder

Henrik Wergeland: Hassel-Nødder

Av
Artikkelen er over 11 år gammel

Først utgitt i 1845 Illustrert utgave 2008 Cappelen Damm

DEL

Henrik Wergeland vår store dikter er lite kjent i utlandet. Nå skal det rettes på. Flere er endelig i gang med å oversette hans dikt og prosa. Det blir ikke enkelt. Han har et overdådig språk, rikt på bilder, ofte fra vekstlivet, og svært ofte hentet fra forskjellige mytologier, bibelske, greske, nordiske. Han kjenner alle blomsters individualitet og bruker dem i sine dikt.

Nettopp denne egenskapen hos Wergeland trenger en forklaring. Hvor har han det fra? Vel var han oppvokst på Eidsvoll og streifet mye om i naturen. Rommet hans på prestegården, forteller søsteren Camilla Collett, var fullt av ting i råform! Fugler flakset løse omkring. Midt på veggen hang et kolossalt eksemplar av Grunnloven, som han elsket, bevoktet av to jetteskikkelser i døledrakt med biler og økser. På bordet raget en uhyre kvast av ville vekster og blomster opp av et gammelt drikkehorn og her satt han på en barkstol med en tiurfjær som tjente som penn, visselig selv det selsomste naturprodukt.

Men det var også en annen grunn til at han var så innforlivet med blomster. Han hadde valgt som privatlærer i studietida, ikke en teolog og ikke en medisiner, men en professor i zoologi og botanikk, med dypt religiøs livsoppfatning og med god kjennskap til litteratur og historie; Jens Rathke.

Henrik Wergeland skjønte selv for et lite folk han kom fra, slik han genialt uttrykker det i diktet, Følg Kaldet!: «... den arme Dikters Vånde som i lidet Folk er født, han i Verdens Hjørne stødt, med et Sprog som ei rækker fra sin Krog længer end dets Læbers Aande».

Vil du som leser bli bedre kjent med ham som medmenneske, frihetsforkjemper, naturelsker, en uredd kar, full av humor og spillopper, kunnskapsrik, og utrolig sjarmerende, da skal du ta for deg denne siste utgaven av Hassel-Nødder. Den er en finfin inngang til et genial dikter som ville så mye og som fikk leve så altfor kort tid, bare 37 år.

Nasjonalbiblioteket har funnet fram originalbrev, tegninger, transkripsjoner av manuskripter, satt inn som underbyggende tekst med utfyllende kommentarer. Denne utgaven av Hassel-Nødder, hans livsskisser, er blitt en tekst som beveger leseren, fordi en stadig blir minnet om at de ble skrevet i løpet av de aller siste ukene han levde. Han kunne knapt holde i pennen, hosteriene var voldsomme, han hadde ulidelige smerter. Likevel skriver han sprudlende, selvironisk.

Kanskje har du, som de fleste, bare kjennskap til Wergelands kjærlighetsdikt, til blomsterdiktene og dødsdiktene. Likevel vil en før eller siden til prosaen. Da er det riktig å starte med Hassel-Nødder. I disse 49 små kapitlene, alle med tittel, hopper han i tid og sted, fram og tilbake, men starter med en sorgtung vandring i alleen på Eidsvoll i morens begravelse. Henrik Wergeland elsket sin mor, hun var lett til sinns, kunstnerisk, kjærlig, og var Kristiansands skjønnhet da hun giftet seg med presten Nicolai, han som siden ble en av eidsvollsmennene.

En god forklaring på Henrik Wergelands livsglede og evne til å iaktta, kan en kanskje finne i det faktum at presten Nikolai Wergeland, egentlig en streng natur, noterte ned 43 regler for behandling av spedbarn etter Rousseaus berømte bok Emile! Snakk om å ha en far som tok tingene alvorlig. Der sto blant annet: «Ind­skrænk den Lilles Selvvirksomhed saa lidet som mueligt...»

Bli kjent med vår store dikter, han som så gjerne ville slippe jødene inn i landet, han som så gjerne ville lyse opp i andres grå virkelighet og være en folkelærer.

Artikkeltags